Sandvik utdelning 2021 & utdelningshistorik -Aktiens direktavkastning

 

Om Sandvik och bolagets utdelningar

Sandvik är en global industrikoncern som är världsledande inom flera segment. Sandvik har bl.a. en mycket stark position inom området verktygssystem och verktyg för de industrier som arbetar med skärande bearbetning. Ett annat starkt område är lösningar för gruvindustrin, inklusive verktyg, maskiner och service. Slutligen är bolaget stort på världsmarknaden inom specialmaterial så som till exempel avancerat rostfritt stål.

Sandvik grundades 1862 i Sandviken utanför Gävle. Idag arbetar cirka 43 000 personer i bolaget. Huvudkontoret ligger idag i Stockholm. Sandvik lägger stor vikt vid utveckling och forskning och spenderar årligen cirka 3,5 miljarder kronor på detta. Bolaget har över 8 000 giltiga patent.

Det är ett fint bolag men kanske bara en OK utdelningsaktie. Direktavkastningen är fullt godtagbar men utdelningarna kan fluktuera lite och det finns ingen riktigt tydlig tillväxttrend. Utdelningsandelen är oftast godkänd men den sticker iväg ibland.

Sandviks utdelningspolicy

Sandvik har som utdelningspolicy att minst 50 procent av vinsten ska delas ut till aktieägarna. Företaget har en tid prioriterat kostnadseffektivitet och optimering framför tillväxt men går nu in i en tillväxtfas. Utdelningspolicyn förblir dock densamma.

Sandviks utdelningshistorik

Under perioden 2009 till och med 2017 förefaller det ha varit en god utdelningstillväxt i Sandvik med en ökning från 1 till 3,5 kronor per aktie – det motsvarar en ökning på 250 procent. Detta beror på att utdelningen var mycket låg år 2009 i spåren av finanskrisen. Åren innan (syns inte heller i tabellen) låg utdelningen på cirka 3 till 4 kronor så 2009 är undantaget och därmed fel tidpunkt att börja mäta ifrån. Man kan med andra ord säga att Sandvik i princip inte haft någon utdelningstillväxt de senaste tio åren.


Räkenskapsår Utbetalas Utdelning
2013 2014 3,50kr
2014 2015 3,50kr
2015 2016 2,50kr
2016 2017 2,75kr
2017 2018 3,50kr
2018 2019 4,25kr


I ett bolag där det är låg eller nästan obefintlig utdelningstillväxt förväntar man sig istället en mycket god direktavkastning. I Sandviks fall visar det sig att det inte riktigt är på det viset. Direktavkastningen är inte alls dålig men som regel inte heller särskilt hög.

Under perioden 2009 till och med 2017 var direktavkastningen i Sandvik som lägst 1,53 och det var 2009. Som bäst var den 4,12 procent, vilket var snittet för 2014. Åren innan 2014 låg den på närmare 4 än 3 procent, vilket bör ses som bra. Däremot kröp direktavkastningen nedåt, under 3 procent, 2015 för att ha varit 2,62 procent i snitt 2017. I snitt var direktavkastningen cirka 3 procent under perioden sedan 2009.

Missförstå oss inte – det är en OK direktavkastning, men det är sämre än snittet för OMXS30 och då det i princip inte finns någon utdelningstillväxt i bolaget känns det mindre intressant att gå in med en så låg direktavkastning. Bättre är det kanske då att satsa på en indexfond istället eller hitta en mer attraktiv utdelningsaktie.


År Direktavkastning
2013 3,74%
2014 4,12%
2015 2,86%
2016 3,04%
2017 2,62%
2018 2,94%
Q2 2019 2,66%


Sandvik har som regel levt upp till sin utdelningspolicy om att dela ut minst 50 procent av vinsten. Så var fallet i 7 av 9 år sedan 2009. Just 2009 var utdelningsandelen negativ på grund av ett negativt rörelseresultat. Det kan vara värt att anmärka på utdelningsandelen 2015 som var nästan 140 procent. I övrigt har den legat inom rimlighetens gränser. Vi brukar säga att 40 till 60 procent av vinsten är en rimlig utdelningsnivå. Sandvik ligger ofta strax över den gränsen vilket är förlåtligt med tanke på att det främst är en värdeaktie vi talar om. Dessutom har utdelningsandelen stundvis varit riktigt låg, som t.ex. 2017 då den bara var drygt 33 procent.

Vi tycker att även om Sandvik är ett fint bolag finns det flera andra mer attraktiva utdelningsaktier. Utdelningsandelen är inte den bästa men man kan leva med den. Däremot är direktavkastningen relativt låg och tillsammans med en nästan obefintlig utdelningstillväxt gör det att det känns mindre intressant att satsa på Sandvik ur ett utdelningsperspektiv.

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)