Securitas utdelning 2021 & utdelningshistorik -Aktiens direktavkastning

 

Om Securitas och bolagets utdelningar

Sedan starten 1934 har Securitas vuxit till att bli en marknadsledare inom säkerhetslösningar. Idag är Securitas ett globalt säkerhetsföretag med över 345 000 anställda och med verksamhet på 58 marknader. Securitas är närvarande på de flesta av Europas marknader, i USA, Kanada, Mexiko, Chile, Argentina, Costa Rica, Colombia, Uruguay, Ecuador och Peru.

Verksamheten delas in i fyra områden: bevakning på plats, elektronisk säkerhet, brand- och trygghetstjänster samt riskhantering i företag.

För ett företag som arbetar med säkerhet och erbjuder trygghet känns det förstås extra bra att kunna erbjuda även aktieägarna en viss trygghet i utdelningarna. Securitas har knappast gjort någon besviken även om det inte är en utdelningsraket direkt.

Securitas utdelningspolicy

Securitas siktar på att ha en årlig utdelning till aktieägarna som motsvarar cirka 50 till 60 procent av vinsten. Bolaget säger sig ha en tillväxtstrategi som bygger på både organisk tillväxt och förvärv, men att den nämnda utdelningsnivån ger tillräckligt med utrymme för att kunna uppnå tillväxtmålen.

Securitas utdelningshistorik

Mellan 2009 och 2017 höjdes Securitas utdelning från 3 kronor per aktie till 4 kronor per aktie. Det motsvarar en utdelningstillväxt på 33 procent eller en årlig tillväxt på 3,66 procent. Det är ingen stark tillväxt – mindre än snittet på OMXS30, men utdelningarna var stabila och det förekom ingen sänkning under perioden.

Sett ur ett längre perspektiv, från 2001 till och med 2017, steg utdelningarna från 1,2 kronor till 4 kronor per aktie. Det motsvarar en höjning med 233 procent eller en årlig ökning med nästan 8 procent (CAGR). Betydligt bättre. Under denna period blev det utdelningssänkning enbart två gånger och då sänktes den med 11,5 respektive 6,5 procent, vilket inte är så farligt. En av dessa sänkningar skedde under finanskrisen, vilken Securitas för övrigt klarade sig ur bra.


Räkenskapsår Utbetalas Utdelning
2013 2014 3,00kr
2014 2015 3,00kr
2015 2016 3,50kr
2016 2017 3,75kr
2017 2018 4,00kr
2018 2019 4,40kr


Direktavkastningen i Securitas var fullt godkänd under perioden 2009 till och med 2017. Som lägst var direktavkastningen 2016 då den låg på 2,85 procent i snitt. Som högst var utdelningen 5,21 i snitt, vilket var 2012. De senaste åren har direktavkastningen sjunkit till följd av en allt starkare aktiekurs, vilken troligtvis fått extra fart när utdelningarna höjts. Utdelningshöjningarna har inte varit tillräckliga för att hålla direktavkastningen uppe men en direktavkastning strax under 3 procent får ändå betraktas som godkänt med tanke på att det är ett bolag där utdelningarna tycks vara relativt säkra även i orostider.


År Direktavkastning
2013 4,60%
2014 3,73%
2015 3,11%
2016 2,85%
2017 2,89%
2018 2,95%
Q2 2019 2,70%


På tal om trygghet, hur är det då med hållbarheten i Securitas utdelningar? Under perioden låg utdelningsandelen för det mesta kring 50 procent, vilket är i linje med företagets utdelningspolicy. Det är också inom gränserna för vad vi brukar betrakta som hållbart (vi brukar säga att 40 till 60 procent av vinsten gärna kan delas ut). Det blev en spik i statistiken 2012 då utdelningsandelen var drygt 90 procent, men det är inte något som är katastrofalt. Många bolag ligger ständigt på denna nivå och högre. Securitas utdelningsandel betraktar vi som hållbar i längden.

Den långsiktiga trenden i Securitas utdelningar är uppåt och bolaget tycks hellre vilja behålla utdelningen på oförändrad nivå några år än att höja för mycket för att sedan sänka utdelningen. Det tyder på långsiktighet och god planering, något som vi gillar med denna aktie. Utdelningsandelen är också på en trygg nivå. Direktavkastningen hade kunnat vara bättre, men man kanske får stå ut med lite lägre avkastning mot den extra tryggheten. Eller så kan man sätta upp Securitas på sin önskelista och slå till nästa gång aktien dippar så att man kan komma in till en lite mer attraktiv direktavkastning.

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)