SinterCast utdelning 2019 & utdelningshistorik -Aktiens direktavkastning

 
År Utdelning
2009 0,00kr
2010 0,50kr
2011 1,70kr
2012 1,00kr
2013 1,20kr
2014 2,20kr
2015 3,50kr
2016 4,00kr
2017 2,75kr
2018 2,75kr


År Direktavkastning
2009 0,00%
2010 0,78%
2011 3,35%
2012 1,90%
2013 1,65%
2014 2,54%
2015 3,92%
2016 4,81%
2017 3,65%
Q2 2018 2,96%

Utöver år 2009, då bolaget inte delade ut något till sina aktieägare, har SinterCast varje år delat med sig av sina vinster till aktieägarna. Som lägst var utdelningen år 2010 då den var 0,5 kr per aktie. Som högst var utdelningen år 2016 då den låg på 4 kr per aktie. År 2017 var utdelningen 2,75 kr per aktie och även 2018 års utdelning ser ut att bli 2,75 kr per aktie.

Direktavkastningen har precis som utdelningen i SEK per aktie skiftat de senaste 10 åren. Högst var direktavkastningen år 2016 då den låg på 4,81%. År 2017 var direktavkastningen 3,65% och direktavkastningen år 2018 ser ut att hamna på runt 3%.

Om SinterCast

SinterCast grundades 1983 och utvecklar, tillverkar samt marknadsför processstyrningssystem för gjutning av främst kompaktgrafitjärn. Företaget är noterat på Nasdaq och har fem kontor runt om i världen, allt från Kina till Sverige till USA.

Källa: Borsdata.se