Skanska utdelning 2021 & utdelningshistorik -Aktiens direktavkastning

 

Skanska utdelning 2019: 6.00 SEK

Om Skanska och bolagets utdelningar

Skanska är ett av världens största byggföretag. Det grundades i Malmö 1887 och hette då AB Skånska Cementgjuteriet. Idag har Skanska över 9 200 anställda i Sverige och cirka 40 000 i koncernen. Det är ett enormt företag som drog in kring 161 miljarder kronor under räkenskapsåret 2017. Det gör det till det sjunde största aktiebolaget i Sverige räknat på omsättningen.

Företaget är verksamt på 10 marknader i Europa samt i USA. I Sverige fokuserar Skanska stort på så kallat grönt byggande. Marknadsandelen i Sverige är 8 procent.

Skanska är en omtyckt utdelningsaktie som uppvisar god utdelningstillväxt och har en bra direktavkastning. Utdelningarna är hållbara även om utdelningsandelen skulle kunna vara något lägre.

Skanskas utdelningspolicy

Enligt Skanskas utdelningspolicy ska bolaget dela ut mellan 40 och 70 procent av vinsten till aktieägarna. Detta är förutsatt att den finansiella situationen i bolaget tillåter det.

Skanskas utdelningshistorik

Många gillar Skanska för de regelbundna utdelningarna och de stadiga utdelningshöjningarna. Mellan 2009 och 2017 höjde Skanska utdelningen varje år utom två då de behölls på samma nivå som året innan. Utdelningarna höjdes från 5,25 kronor per aktie till 8,25 kronor per aktie, vilket motsvarar en höjning med drygt 57 procent. På årsbasis innebar det en utdelningshöjning med 9,45 procent (mätt som CAGR), vilket är en mycket god ökning.

Sett ur ett längre perspektiv har Skanska inte sänkt sin utdelning sedan 2002 vilket innebär 15 år utan sänkningar. Mycket bra, tycker vi. Det bör nämnas att Skanska då och då ger extra utdelningar, vilket gör att det då ser ut som en utdelningssänkning året efter en sådan bonusutdelning, men det är de ordinarie utdelningarna vi räknar på.


Räkenskapsår Utbetalas Utdelning
2013 2014 6,25kr
2014 2015 6,75kr
2015 2016 7,50kr
2016 2017 8,25kr
2017 2018 8,25kr
2018 2019 6,00kr


Trots att utdelningshöjningarna varit så pass bra har direktavkastningen ändå varit hög. Under perioden 2009 till och med 2017 var direktavkastningen som lägst 2017 då den var 4,14 procent i snitt. Som högst var snittet under 2009 då direktavkastningen var 5,62 procent. All direktavkastning över 4 procent tycker vi måste räknas som fantastiskt bra och för den som söker ett bolag med hög direktavkastning är Skanska därför ett intressant val.


År Direktavkastning
2013 5,28%
2014 4,58%
2015 4,19%
2016 4,48%
2017 4,14%
2018 3,81%
Q2 2019 3,59%


Om både utdelningstillväxten och direktavkastningen är bra, hur är det då med utdelningarnas hållbarhet? Mellan 2009 och 2017 var utdelningsandelen i Skanska mellan cirka 32 och 126 procent. Just 126 procent var den 2010 då en extra utdelning gjordes, vilket får utdelningsandelen att se oproportionerligt stor ut. Under övriga år under perioden 2009 till och med 2017 har utdelningsandelen aldrig överstigit 87 procent. Som regel har den legat kring 60 till cirka 80 procent. Detta innebär att Skanska naggar i överkanten av det riktmärke på max 70 procent som man angivit i utdelningspolicyn. Det är också i överkant av vad som vi betraktar som önskvärt med en utdelningsandel på max 60 procent. Hur som helst finns ändå en marginal och utdelningsandelen är inte uppe på alarmerande nivåer.

Skanska tillhör de stabilare byggaktierna och uppvisar en fin utdelningshistorik. Byggsektorn lär dessutom påverkas positivt av megatrenden urbanisering som är här för att stanna. Om du önskar exponering mot byggsektorn, vill ha en hög direktavkastning men ändå möjlighet till framtida utdelningshöjningar, då kan Skanska vara ett intressant val. Utdelningarna bör betraktas som någorlunda säkra, även om det finns bolag som har en mer konservativ syn på hur mycket som får delas ut till aktieägarna.

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)