SKF utdelning 2021 & utdelningshistorik -Aktiens direktavkastning

 

Om SKF och bolagets utdelningar

SKF är en världsledande teknikutvecklare som främst är känd för sina kullager. Bolaget grundades i Göteborg 1907. Idag har SKF över 48 000 anställda på 140 anläggningar i 32 länder. Bolaget har också 18 teknikcentra på olika platser i världen.

Bolaget är uppdelat i två affärsområden: Automotive och Industrial. Bland de produkter som SKF tillverkar hör kullager, lagerhus, rullager, tätningar, smörjsystemlösningar, magnetlager med mera. Dessutom erbjuder man underhållsprodukter, testutrustning och mätutrustning, transmissionsprodukter och diverse tjänster.

Om man äger SKF som en utdelningsaktie förväntar man sig troligen inte så mycket i form av höjda utdelningar. Direktavkastningen på drygt 3 procent i snitt är inte anmärkningsvärd på något vis men får räknas som godkänd. Styrkan ligger i att utdelningarna är mycket hållbara.

SKF:s utdelningspolicy

SKF har en utdelningspolicy som säger att runt hälften av den genomsnittliga nettovinsten över en konjunkturcykel ska delas ut. Hänsyn tas till kassaflödet och koncernens finansiella ställning och utveckling. Om koncernen överträffar målen för kapitalstrukturen kan en extra utdelning göras. I mer oroliga tider kan styrelsen besluta om en lägre utdelningsandel än 50 procent.

SKF:s utdelningshistorik

Sedan 2009 har SKF uppvisat en stabil utdelningshistorik men utan nämnvärda höjningar. Den totala tillväxten i utdelningarna från 2009 till och med 2017 var 57 procent, vilket motsvarar en årlig ökning med drygt 5,8 procent per år. Det ser bra ut vid första anblick men om vi tittar i grafen nedan inser vi att större delen av den ökningen härstammar från höjningarna efter finanskrisen med början 2009 och de två följande åren. Mellan 2011 och 2017 har utdelningarna i SKF stått stilla.

De fyra åren före finanskrisen var utdelningen högre än för 2009 – flera gånger högre rent av. Därför är det inte så relevant att använda 2009 som startpunkt eftersom 2009 egentligen utgjorde en dipp utdelningsmässigt.


Räkenskapsår Utbetalas Utdelning
2013 2014 5,50kr
2014 2015 5,50kr
2015 2016 5,50kr
2016 2017 5,50kr
2017 2018 5,50kr
2018 2019 6,00kr


Direktavkastningen från 2009 till och med 2017 har varit OK. Som lägst var den 3 procent i snitt, vilket var under 2015. Som högst var direktavkastningen under 2016 då den var 3,7 procent i snitt. Under hela perioden låg snittet på cirka 3,5 procent, vilket är i linje med Stockholmsbörsen.


År Direktavkastning
2013 3,29%
2014 3,46%
2015 3,00%
2016 3,71%
2017 3,08%
2018 3,65%
Q2 2019 3,73%


SKF har som regel haft en förnuftig utdelningsandel. Vår måttstock är att utdelningsandelen (den del av vinsten som delas ut till aktieägarna) inte bör vara mer än cirka 40 till 60 procent. I grafen nedan ser vi att SKF hållit sig inom detta intervall större delen av tiden. För 2013 var utdelningsandelen extrem, vilket berodde på en väldigt liten vinst det året. Vi vill dock påminna om att SKF är ett cykliskt bolag och att företagets utdelningspolicy betonar att det är över konjunkturcykeln man måste räkna, vilket är förnuftigt. Den historiska utdelningsandelen var i linje både med policyn och med de gränsvärden som vi angett.

SKF är inte ett bolag för den som satsar på utdelningshöjningar. Utdelningshistoriken ger oss inte anledning att tro att några höjningar är att räkna med. Direktavkastningen är godkänd, men inte mer än så. Det som är SKF:s starka kort är att utdelningsandelen är låg, vilket föranleder oss att tro att utdelningarna är tämligen säkra och kan klara av orostider till en viss gräns i alla fall. Kanske kan en bra strategi vara att invänta en sättning på aktiemarknaden för att gå in i SKF till en högre direktavkastning och sedan ligga kvar för att njuta av hyggligt trygga utdelningar i många år framöver.

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)