Softronic utdelning 2021 & utdelningshistorik -Aktiens direktavkastning

 

Om Softronic och bolagets utdelningar

Softronic är en leverantör av IT- och managementtjänster. Bolaget grundades 1984 och har idag runt 500 anställda. Softronic erbjuder en rad tjänster, bland annat ”managed service”, applikationsdrift, scanning av dokument, säker kommunikation, digitala säljplattformar, IT-säkerhet, e-handel med mera. Ofta agerar man i egenskap av både konsult och leverantör gentemot kunden. Företaget skryter med att de flesta av kunderna stannar i 10 till 20 år.

Softronic är en stabil utdelningsaktie. Utdelningarna höjs sällan men direktavkastningen är å andra sidan som regel mycket god. Utdelningsandelen är kanske i det högsta laget även om den hålls under kontroll.

Softronics utdelningspolicy

Enligt Softronics utdelningspolicy siktar bolaget på att dela ut cirka 50 procent av vinsten efter skatt till aktieägarna. Hänsyn tas samtidigt till företagets kapitalbehov för investeringar och andra förändringar i kapitalbehovet.

Softronics utdelningshistorik

Softronic har haft stabila utdelningar från 2005 och framåt och har sedan dess aldrig sänkt en utdelning. Den totala utdelningstillväxten över perioden uppgår till hela 150 procent.

Under perioden 2009 till och med 2017 har Softronics utdelning höjts från 0,45 kronor per aktie till 0,75 kronor per aktie. Det innebar en utdelningshöjning med nästan 67 procent eller en årlig ökning på nästan 6,6 procent (räknat som CAGR). Det man kan se i utdelningstabellen nedan är emellertid att utdelningen förblev oförändrad under större delen av tiden och höjdes bara i två år. Den sista höjningen (2017) står faktiskt för nästan hela utdelningstillväxten under perioden.


Räkenskapsår Utbetalas Utdelning
2009 2010 0,45kr
2010 2011 0,45kr
2011 2012 0,45kr
2012 2013 0,45kr
2013 2014 0,45kr
2014 2015 0,45kr
2015 2016 0,50kr
2016 2017 0,50kr
2017 2018 0,75kr
2018 2019 1,00kr


Softronics direktavkastning har legat tämligen stilla under perioden 2009 till 2017. Som högst var direktavkastningen 7,63 procent, vilket var snittet för 2009. Under övriga år låg direktavkastningen på mellan drygt 6 procent och närmare 7 procent. Det är en ovanligt hög direktavkastning i ett bra bolag.

Även om bolagets omsättning stigit i ett fint tempo över tid är det först 2017 som vinsten tagit ett skutt, vilket fått aktiekursen att rusa. Det går således inte att per automatik förvänta sig riktigt samma goda direktavkastning för nästkommande år, även om bolaget skulle höja utdelningen igen. Hur som helst ser direktavkastningen ut att bli god även för räkenskapsåret 2019 givet att vinsttrenden håller i sig.


År Direktavkastning
2009 7,63%
2010 6,43%
2011 6,32%
2012 6,82%
2013 6,77%
2014 6,47%
2015 6,90%
2016 6,06%
2017 6,73%
2018 5,10%
Q2 2019 6,01%


Att utdelningsandelen i Softronic är hög är inte så konstigt med tanke på den mycket generösa direktavkastningen. Vi kan börja med att konstatera att bolaget inte riktigt lever upp till sin egen riktlinje om att dela ut cirka 50 procent av vinsten. Under perioden 2009 till 2017 låg den genomsnittliga utdelningsandelen på nästan 90 procent, vilket är högt. Två år, 2012 och 2014, låg den en bit över 100 procent. Som lägst var utdelningsandelen 75 procent, det vill säga ändå långt över målet kring 50 procent.

Vi brukar ha som riktlinje att utdelningsandelen bör ligga någonstans mellan 40 och 60 procent av vinsten. Softronic ligger rätt så mycket ovanför detta intervall, vilket det förvisso finns många fler bra utdelningsaktier som gör. På den positiva sidan kan nämnas att utdelningsandelen har sjunkit de senaste åren, trots att utdelningen höjts, vilket ger gott hopp om att utvecklingen är på väg åt rätt håll.

Softronic, utdelningsandel 2009–Q1 2018

Softronic, utdelningsandel 2009–Q1 2018. Källa: Börsdata

Softronic har länge varit en aktie som tuffar på rent utdelningsmässigt och där en stor del av vinsten går direkt till aktieägarna. Kursen har pendlat ganska kraftigt det senaste decenniet men har som regel överträffat index. Sedan början av 2017 har kursen rusat, men direktavkastningen hängde faktiskt med tack vare en rejäl utdelningshöjning. För att direktavkastningen ska förbli lika bra för räkenskapsåret 2018 krävs ännu en stor utdelningshöjning. Utdelningsandelen har ibland varit för hög tycker vi, men då den kommit ner lite kan det finnas utrymme för fler höjningar av utdelningen framöver.

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)