Handelsbanken utdelning 2021 & utdelningshistorik -Aktiens direktavkastning

 

Handelsbanken utdelning 2019: 5.50 SEK

Om Handelsbanken och bolagets utdelningar

Handelsbanken är en av Nordens största banker. Det är en universalbank, vilket innebär att den erbjuder ett brett utbud av tjänster till privatpersoner och företag, tjänster för handel på aktiemarknaderna, personförsäkringar med mera. Banken grundandes i Stockholm år 1871.

Idag har handelsbanken en decentraliserad verksamhet där de lokala bankkontoren har mycket att säga till om rörande den egna verksamheten. Totalt finns över 800 kontor på 6 marknader: Sverige, Norge, Danmark, Finland, Nederländerna och Storbritannien. Banken skryter med att man lyckats ha bättre lönsamhet än genomsnittet inom banksektorn 46 år i rad.

I Handelsbankenkoncernen ingår flera bolag – bland annat Stadshypotek och XACT Fonder.

För den som söker en stabil bankaktie med utmärkt utdelningshistorik, stigande utdelningar, bra direktavkastning och utdelningar som är hållbara i längden är nog Handelsbanken det bästa stället att börja på.

Handelsbankens utdelningspolicy

Handelsbanken har ingen uttalad utdelningspolicy utan det är upp till styrelsen att fatta beslut från år till år med hänsyn till det finansiella läget i bolaget.

Handelsbankens utdelningshistorik

Handelsbanken tillhör favoriterna hos många svenska utdelningsinvesterare. Sedan 2009 har utdelningarna höjts från 2,67 kronor per aktie till 5,5 kronor per aktie 2017. Det innebär en höjning av utdelningen med 106 procent eller nästan 9,5 procent per år – en mycket god utdelningstillväxt. I diagrammet nedan ser vi en ståtlig utdelningstrappa för perioden. Det ser ut att ha varit en minskning 2013, men faktum är att Handelsbanken har en vana att ge ut extra utdelningar då och då och 2013 var ett sådant år. Den totala utdelningen för 2013 var 5,5 kronor per aktie. Det blev faktiskt extra utdelningar följande två år också, samt 2017.

Även ur ett längre perspektiv ser det bra ut. Banken har haft oavbrutna utdelningar sedan 1993. Bortsett från en liten sänkning av utdelningen 2009 har utdelningarna i övrigt varit stigande. Handelsbanken behövde inte ens slopa utdelningen under finanskrisen, till skillnad från många andra banker och bolag.


Räkenskapsår Utbetalas Utdelning
2013 2014 5,50kr
2014 2015 5,83kr
2015 2016 6,00kr
2016 2017 5,00kr
2017 2018 7,50kr
2018 2019 5,50kr


Trots ständigt stigande utdelningar har man ofta kunnat få en god direktavkastning i Handelsbanken. I grafen nedan visar vi den ordinarie direktavkastningen för perioden 2009 till och med 2017. Under dessa år var direktavkastningen som lägst 2013 då den var 1,81 procent. Märk väl att med den extra utdelning som gjordes det året blev direktavkastningen nästan 6 procent! Den ordinarie direktavkastningen har det senaste decenniet legat kring cirka 3,5 till 5,5 procent eller kring 4,5 upp till 6 procent om vi räknar med de extra utdelningarna.


År Direktavkastning
2013 6,26%
2014 5,39%
2015 4,68%
2016 4,42%
2017 6,03%
2018 4,93%
Q2 2019 5,79%


Med en så bra direktavkastning och saftiga höjningar av utdelningen måste man fråga sig – är det hållbart? I grafen nedan ser vi att Handelsbankens utdelningsandel är riktigt låg med hänsyn till de siffror som vi visade ovan. Under perioden 2009 till och med 2017 har utdelningsandelen varit som mest 48 procent och ofta har den legat strax över 30 procent. Det är imponerande!

Handelsbanken är en högintressant aktie för den som vill ha exponering mot banksektorn. Banken har visat på en utmärkt utdelningshistorik sedan 1993, ständiga höjningar av utdelningen, bonusutdelningar då och då och en saftig direktavkastning. Trots detta har utdelningarna alltjämt varit mycket hållbara, något som tyder på en god planering, bra disciplin och hög effektivitet. Allra mest imponerande var nog ändå hur pass bra banken klarade sig igenom finanskrisen som annars slog mycket hårt mot de flesta sektorer, i synnerhet banksektorn.

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)