Sweco utdelning 2021 & utdelningshistorik -Aktiens direktavkastning

 

Om Sweco och bolagets utdelningar

Sweco är en av de största teknikkonsulterna i Europa med närmare 15 000 anställda. Företaget fokuserar på byggnads- och anläggningskonstruktion, arkitektur, installationsteknik, miljö och energi. Med Swecos egna ord är man med och planerar och utformar framtidens städer och samhällen. Man betonar hållbarhet, effektivitet och miljöaspekterna.

Varje år genomför Sweco uppdrag i cirka 70 länder. Omsättningen var nästan 17 miljarder kronor 2017.

Sweco är en aktie med en positiv utdelningshistorik. Direktavkastningen har varierat ganska mycket men utdelningsandelen har som regel legat på en godtagbar nivå.

Swecos utdelningspolicy

Swecos utdelningspolicy säger att bolaget varje år ska dela ut minst 50 procent av resultatet efter skatt till aktieägarna. Styrelsen måste emellertid ta hänsyn till kapitalstrukturen som måste tillåta fortsatt utveckling och investeringar i bolagets kärnverksamhet.

Swecos utdelningshistorik

Det händer då och då att Sweco gör extra utdelningar, varför vi här tittar på de ordinarie utdelningarna istället. Sweco är en av de mest attraktiva utdelningsaktierna sett till utdelningshistoriken. Sedan bolaget börsnoterades 1998 har det nämligen aldrig sänkt en utdelning.

Sedan 2009 har utdelningarna i Sweco höjts från 2 kronor per aktie till 5 kronor per aktie 2017, vilket motsvarar en total utdelningshöjning med 150 procent. Räknat på årsnivå innebar det en årlig höjning av utdelningen på drygt 12 procent, vilket är att betrakta som mycket gott. Vi ser dock i tabellen nedan att utdelningarna stod relativt stilla under större delen av perioden och att den största delen av utdelningstillväxten skedde under ett år i början av perioden och under två år i slutet av perioden. Bra är det hur som helst.


Räkenskapsår Utbetalas Utdelning
2009 2010 2,00kr
2010 2011 3,00kr
2011 2012 3,00kr
2012 2013 3,25kr
2013 2014 3,25kr
2014 2015 3,50kr
2015 2016 3,50kr
2016 2017 4,30kr
2017 2018 5,00kr
2018 2019 5,50kr


Swecos direktavkastning har legat i en fallande trend det senaste decenniet. Den var under 2017 drygt 2,3 procent, vilket är i det klenaste laget. I början av perioden som visas i grafen nedan var direktavkastningen däremot god där den låg mellan 3,8 och drygt 5 procent. En stark kursutveckling är vad man kan skylla på. Å andra sidan är utdelningstillväxten så pass bra att man inte behöver störa sig allt för mycket på den låga direktavkastningen, men i ärlighetens namn skulle vi önska att den vore lite högre.


År Direktavkastning
2009 3,79%
2010 5,50%
2011 4,99%
2012 4,89%
2013 3,75%
2014 3,33%
2015 2,83%
2016 2,90%
2017 2,50%
2018 2,76%
Q2 2019 2,16%


Swecos har en aktieägarvänlig utdelningspolicy och i grafen nedan ser vi att bolaget levt upp till vad man lovat. Sedan 2009 har mer än hälften av vinsten delats ut varje år förutom 2017 då utdelningsandelen bara var marginellt lägre än det uppsatta målet om 50 procent. Att utdelningsandelen 2009 var så pass hög som drygt 120 procent var på grund av en extra utdelning som var lika stor som den ordinarie utdelningen det året. Den höga utdelningsandelen för 2009 är således inget att fästa uppmärksamhet vid.

Om vi jämför Sweco med vår riktlinje om att det är bra att dela ut upp till 60 procent av vinsten ser vi att bolaget hållit sig inom denna gräns i 3 av 9 år. Eftersom Sweco medvetet satt 50 procent som önskat minimum kanske vår 60-procentsgräns i det här fallet blir lite låg i förhållande till bolagets ambitioner då bolaget medvetet vill dela ut en betydande del av vinsten. Vi konstaterar vidare att utdelningsandelen aldrig gått över 100 procent (vi bortser igen från den extra utdelningen). Snittet för övriga år var knappt 70 procent, vilket ger en tillräcklig marginal för framtida utdelningshöjningar. Dessutom låg utdelningsandelen bara kring 50 procent de senaste två åren, vilket innebär att det nu är ett bra utgångsläge för fortsatta höjningar.

Sweco, utdelningsandel 2009–Q2 2018

Sweco, utdelningsandel 2009–Q2 2018. Källa: Börsdata

Om du söker exponering mot teknikkonsultbranschen – och i förlängningen megatrender som urbanisering och smarta städer, kan Sweco vara ett intressant val, även ur ett utdelningsperspektiv. Sweco stoltserar med en fin utdelningshistorik och utdelningar som överlag ligger på en hållbar nivå. Vi skulle dock gärna se att direktavkastningen kommer upp lite innan vi slår till.

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)