Swedbank utdelning 2021 & utdelningshistorik -Aktiens direktavkastning

 

Om Swedbank och bolagets utdelningar

Swedbank tillhör de främsta svenska bankerna och har verksamhet även i övriga Norden samt Baltikum. Sett till den totala kapitalrealisationen är Swedbank störst i Sverige. Tittar vi på börsvärdet är Swedbank näst störst efter Nordea. Räknat på omsättningen kommer banken på tredje plats efter Nordea och SEB.

Banken hette från början Föreningssparbanken när den bildades 1997 men bytte 2006 namn till Swedbank. Ursprunget är ännu äldre än så och vi får gå tillbaks till 1820-talet för att hitta bankens rötter i sparbanksrörelsen.

Under finanskrisen kritiserades Swedbank för sitt agerande i Baltikum där många hade beviljats lån utan någon egentlig säkerhet. När det skakade på finansmarknaderna blev konsekvenserna digra.

För en utdelningsinvesterare kan den höga direktavkastningen i Swedbank locka, som förblivit god trots en stark kursutveckling sedan efter finanskrisen. Utdelningsandelen har på senare år stabiliserats på en behaglig nivå.

Swedbanks utdelningspolicy

Enligt Swedbanks utdelningspolicy ska banken dela ut 75 procent av vinsten till aktieägarna.

Swedbanks utdelningshistorik

Swedbank hade åren före finanskrisen en mycket fin utdelningshistorik med en årlig utdelningstillväxt på över 7 procent (CAGR). Sedan slog finanskrisen ner som en bomb 2007–2008 och tog kål på både bankens aktiekurs och utdelningar. Aktieägarna fick stå ut med att inte få någon utdelning 2008 och 2009. En bit in på 2009 blåstes faran över, kursen tog revansch och Swedbank började från och med 2010 gå med vinst igen.

Sedan dess har utdelningarna fortsatt att växa. Swedbank kan inte skryta med att inte ha sänkt utdelningarna då de faktiskt sänktes två gånger under perioden 2009 till och med 2017. Det rörde sig dock om relativt små sänkningar på drygt 5 procent respektive 1,5 procent. Utdelningen för räkenskapsåret 2019 som delades ut 2020 sjönk kraftigt till 4,35 kr per aktie. Detta på grund av Corona-pandemin.

Mellan 2010 till 2019 har utdelningarna höjts från 2,1 kronor per aktie till 13 kronor per aktie, vilket motsvarar en ökning med nästan 520 procent. På årsbasis blir det nästan 30 procent. För att vara rättvis i jämförelsen bör vi kanske utesluta de första två åren efter finanskrisen då utdelningshöjningarna var som störst och gjordes från en mycket låg nivå. Mellan 2012 och 2017 var utdelningshöjningen 5,6 procent per år (CAGR), vilket är klart godkänt även det.


Räkenskapsår Utbetalas Utdelning
2013 2014 10,10kr
2014 2015 11,35kr
2015 2016 10,70kr
2016 2017 13,20kr
2017 2018 13,00kr
2018 2019 14,20kr
2019 2020 4,35kr


Den höga direktavkastningen är en styrka med Swedbanks utdelningar. Under perioden 2010 till och med 2017 var direktavkastningen som lägst 2010 då den låg på 2,61 procent i snitt. Högst direktavkastning fick man 2012 då den var extrema 9 procent. Under åren sedan finanskrisen har aktieägarna i Swedbank i snitt fått en direktavkastning på drygt 6 procent. Det är långt över snittet bland utdelningsaktier och bäst i kategorin bankaktier. Undantaget är coronaåret då direktavkastningen sjönk till cirka 2,5 %.


År Direktavkastning
2013 6,50%
2014 6,21%
2015 5,34%
2016 6,95%
2017 6,09%
2018 7,12%
Q2 2019 10,18%


Efter finanskrisen började Swedbank försiktigt men tuggade sig ganska snabbt uppåt till en farligt hög utdelningsandel. Som högst var den upp och vände vid drygt 99 procent 2013. Därefter fann Swedbank sig till rätta och tryckte ner utdelningsandelen till cirka 75 procent, i enighet med utdelningspolicyn. I grafen nedan ser vi att bankens disciplin varit god de senaste 4 åren då utdelningsandelen legat stabil kring denna nivå. Det inger gott förtroende. Vi brukar önska oss en utdelningsandel som är max 60 procent, men med tanke på att Swedbank är ett värdebolag som fått ordning på sina finanser känns 75 procent OK. I synnerhet då det är i enighet med utdelningspolicyn.

Swedbank hade det inte lätt under finanskrisen och slogs ned med betydligt starkare kraft än till exempel Handelsbanken som klarade sig bra. Vi tycker att bankens utdelningshistorik de senaste åren sänder positiva signaler, liksom det faktum att ledningen börjat respektera den utdelningspolicy som man satt upp. Det som kanske främst lockar i Swedbank är direktavkastningen, vilken är bäst i klassen.

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)