Swedish Match utdelning 2021 & utdelningshistorik -Aktiens direktavkastning

 

Om Swedish Match och bolagets utdelningar

Swedish Match är en svensk tillverkare och marknadsförare av tobaksprodukter. Man tillverkar snus, amerikanskt snus, tuggtobak och cigarrer. Dessutom tillverkar Swedish Match tändare, tändstickor och tandpetare. Bolaget fattade ett beslut att sälja cigarettverksamheten 1999.

Företaget hette ursprungligen STAB (Svenska Tändsticks AB) som Ivar Kreuger grundade 1917. Swedish Matchs grunder går också att finna i det statliga Svenska Tobaksmonopolet från 1915.

Idag har Swedish Match tillverkning i 13 fabriker i 7 länder. De största marknaderna är Skandinavien och USA. Totalt arbetar drygt 5 400 personer i företaget.

Swedish Matchs utdelningspolicy

Enligt Swedish Matchs utdelningspolicy ska en del av företagets vinst delas ut till aktieägarna antingen genom utdelningar eller genom aktieåterköp. Företaget siktar på en utdelningsandel i intervallet 40 till 60 procent. Man förbehåller sig dock rätten att justera denna siffra vid behov, till följd av engångsposter.

Swedish Matchs utdelningshistorik

Swedish Match är en mycket fin utdelningsaktie. Sedan bolaget introducerades på Stockholmsbörsen 1996 har det aldrig sänkt en utdelning. Det innebär 21 år utan utdelningssänkningar och för det mesta har man faktiskt höjt utdelningen från år till år.

Från 2001 till och med 2017 höjdes utdelningen från 1,35 kronor per aktie till 8,6 kronor per aktie, vilket motsvarar en årlig ökning (CAGR) på nästan 12,3 procent vilket är extremt bra. Om vi skulle ta med bonusutdelningarna också skulle siffran bli ännu bättre.

Under perioden 2009 till och med 2017 höjdes utdelningen från 4,75 kronor per aktie till 8,6 kronor, vilket motsvarar en höjning med 81 procent. På årsnivå blir det 7,7 procent, vilket även det är bra. Som du ser i grafen nedan var utdelningstrappan jämn och fin.

Ordinarie utdelningar


Räkenskapsår Utbetalas Utdelning
2013 2014 7,30kr
2014 2015 7,50kr
2015 2016 20,00kr
2016 2017 16,00kr
2017 2018 16,00kr
2018 2019 10,50kr


Vi nämnde bonusutdelningar ovan – Swedish Match tenderar att ge ut extra utdelningar då och då när den finansiella ställningen i bolaget tillåter det. I tabellen ovan ser vi hur utdelningarna sett ut från 2013 till och med 2019 när vi räknar med bonusutdelningarna. Vi ser att aktieägarna fick trevliga överraskningar i form av extra utdelningar 2015, 2016 och 2017. Under dessa tre år blev den totala utdelningen cirka dubbelt så stor som den ordinarie utdelningen.

Direktavkastningen i Swedish Match är ungefär vad man kan förvänta sig för de utdelningshöjningar som vi beskrev ovan. Under perioden 2013 till och med 2019 var den genomsnittliga direktavkastningen (för ordinarie utdelning) som lägst 2,52 procent, vilket var snittet för 2018. Som högst var den 3,34 procent vilket var 2014. Det är inga stora variationer med andra ord och som regel låg den ordinarie direktavkastningen i intervallet 3 till 3,5 procent vilket är klart godkänt givet de ständiga utdelningshöjningarna.

Ordinarie direktavkastning


År Direktavkastning
2013 3,26%
2014 3,34%
2015 7,42%
2016 5,63%
2017 5,26%
2018 2,52%
Q2 2019 2,68%


För att vara konsekventa ska vi även ta en titt på hur direktavkastningen blev de år då företaget hade en extra utdelning. För 2015 blev direktavkastningen 7,42 procent, för 2016 blev den 5,63 procent och för 2017 blev den 5,26 procent. Mycket bra.

Utdelningsandelen visas här nedan baserat på de totala utdelningarna, det vill säga med bonusutdelningarna inräknade. Följaktligen ser vi ett extremvärde på drygt 138 procent för 2015, vilket vi får bortse från då bonusutdelningen påverkade statistiken. Vi ser vidare att utdelningsandelen för 2016 var ganska låg trots extra utdelning och den var OK även för 2017 då ännu en extra utdelning gjordes.

I övrigt kan vi konstatera att Swedish Match respekterar sin utdelningspolicy om att dela ut 40 till 60 procent av vinsten, vilket sammanfaller med vår rekommendation.

Swedish Match lockar med sin stabila utdelningshistorik där det inte gjorts några sänkningar i utdelningen sedan bolaget börsnoterades. Direktavkastningen är klart godkänd mot bakgrund av utdelningshöjningarna och utdelningarna ligger på en trygg nivå, vilket gör att vi kan förvänta oss fortsatt utdelningstillväxt framöver. Dessutom har ledningen visat att man gärna gör extra utdelningar när möjligheten uppstår.

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)