Telia Company utdelning 2021 & utdelningshistorik -Aktiens direktavkastning

 

Telia utdelning 2019: 2.36 SEK

Om Telia och bolagets utdelningar

Telia Company heter idag det bolag vars svenska verksamhet en gång i tiden hette Televerket, det statliga telefonmonopolet. Bolaget så som det ser ut idag uppstod 2002 när de svenska och finska telefonbolagen Telia och Sonera slogs ihop till TeliaSonera. Staten har fortfarande en betydande andel av aktierna. Telia har en stark marknadsställning i Sverige inom både fast och mobil telefoni.

Förutom i Sverige är Telia närvarande på 21 marknader, däribland Danmark, Norge, Finland, Estland, Kazakstan, Litauen, Lettland, Turkiet, Moldavien och Uzbekistan. Sammanlagt drygt 19 600 personer arbetar i bolaget.

Telia är ett bolag som lockar med en hög direktavkastning och som regel ganska stabila utdelningar. Utdelningsandelen är lite väl hög men det rör sig trots allt om ett telekombolag med ett stabilt kassaflöde att luta sig emot.

Telias utdelningspolicy

Telia har satt måttet för sin utdelningsandel i förhållande till det fria kassaflödet istället för vinsten. Enligt bolagets utdelningspolicy ska det dela ut minst 80 procent av det fria kassaflödet, undantaget kassaflödet från licenser.

Telias utdelningshistorik

Telia har bara sänkt den ordinarie utdelningen en gång sedan Telia och Sonera fusionerade och det var 2016 då utdelningen sänktes med drygt 30 procent. Från 2009 till och med 2017 har därför utvecklingen varit platt (se graf nedan). Utdelningen steg med drygt 30 procent från 2009 till 2013 men efter sänkningen 2016 är vi tillbaks på ungefär samma nivå som 2009.


Räkenskapsår Utbetalas Utdelning
2013 2014 3,00kr
2014 2015 3,00kr
2015 2016 3,00kr
2016 2017 2,00kr
2017 2018 2,30kr
2018 2019 2,36kr


Direktavkastningen kan vara en anledning att äga Telia. Vi ser i grafen nedan att direktavkastningen varit ganska stabil under perioden 2009 till och med 2017. Det beror på att utdelningarna varit i princip oförändrade samtidigt som Telias aktiekurs rört sig sidledes.

Som lägst var direktavkastningen 2016, året då man sänkte utdelningen. Då var den 5,17 procent i snitt – inte alls en dålig siffra. Som högst var direktavkastningen 2012 då den var 6,29 procent. I genomsnitt var direktavkastningen nästan 5,9 procent under perioden. Lockande!


År Direktavkastning
2013 6,20%
2014 6,15%
2015 6,27%
2016 5,17%
2017 6,15%
2018 5,94%
Q2 2019 5,72%


Telia mäter som sagt sin utdelningsandel i förhållande till det fria kassaflödet men låt oss vara konsekventa och börja med att visa hur den förhåller sig till vinsten. I grafen nedan ser vi att Telia uppvisat en stigande utdelningsandel sedan 2009. I början av perioden var den inom rimliga gränser, kring 50 till 60 procent. Mot slutet av perioden kröp den upp över 100 procent, vilket inte är hållbart i längden. Vårt mål brukar vara att den ska ligga på 40 till 60 procent.

Låt oss då istället titta på utdelningsandelen av det fria kassaflödet. Vi ser i grafen nedan att utdelningarna år 2016 och 2018, som såg på tok för höga ut i förhållande till vinsten, ligger på en låg nivå i förhållande det fria kassaflödet. Det är också under den minimigräns som bolaget uttryckt i sin utdelningspolicy. Däremot blir utdelningsandelen ganska hög för vissa år som såg OK ut när vi mätte utdelningsandelen som en del av vinsten. Om vi slår ihop resultaten från de två diagrammen är det ändå egentligen bara 2015 som utdelningsandelen var hög både i förhållande till vinsten och till det fria kassaflödet. Att vinsten, vid sidan av det fria kassaflödet, är en variabel i styrelsens beslut är ofrånkomligt.


År Utdelningsandel
2013 86,70%
2014 89,60%
2015 127,30%
2016 232,10%
2017 103,70%
2018 317,20%
Q2 2019 177,40%


Att investera i Telia kanske inte är det mest spännande man kan göra. Om din främsta prioritet är att få en någorlunda stabil direktavkastning på din investering då kan Telia kanske vara intressant. Rent historiskt har det funnits en tendens till utdelningshöjningar över åren och om det fortsätter på det viset kan detta vara en intressant kombination med den höga direktavkastningen. Det faktum att bolaget sänkte utdelningen för första gången så sent som 2016 får oss dock att bli lite avvaktande. Vi tycker också att man inte ska bortse från totalavkastningen, det vill säga summan av utdelningar och den vinst man gör genom att kursen stiger. Telia är en jämnviktspendlande aktie som under långa perioder har presterat sämre än index.

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)