Tieto utdelning 2018 & utdelningshistorik -Aktiens direktavkastning

Investera pengar i Lendify. Ett bra komplement till utdelningsaktier. Läs mer!
 
År Utdelning
2009 5,13kr
2010 6,29kr
2011 6,69kr
2012 7,10kr
2013 7,97kr
2014 12,10kr
2015 12,54kr
2016 13,32kr
2017 15,52kr
2018 15,52kr


År Direktavkastning
2009 4,24%
2010 4,29%
2011 6,06%
2012 5,99%
2013 5,73%
2014 6,92%
2015 5,85%
2016 5,53%
2017 5,95%
Q2 2018 5,47%


Om Tieto

Tieto är ett finsk-svenskt IT-bolag som sysslar med framförallt konsultverksamhet och IT-utveckling. Huvudkontoret ligger i Finland och företaget sysselsätter omkring 14 000 anställda i 25 länder. Tietos aktier är noterade på både Helsingforsbörsen och Stockholmsbörsen.