Tieto utdelning 2019 & utdelningshistorik -Aktiens direktavkastning

 
År Utdelning
2009 5,13kr
2010 6,29kr
2011 6,69kr
2012 7,10kr
2013 7,97kr
2014 12,10kr
2015 12,54kr
2016 13,32kr
2017 15,52kr
2018 15,52kr


År Direktavkastning
2009 4,24%
2010 4,29%
2011 6,06%
2012 5,99%
2013 5,73%
2014 6,92%
2015 5,85%
2016 5,53%
2017 5,95%
Q2 2018 5,47%


Om Tieto

Tieto är ett finsk-svenskt IT-bolag som sysslar med framförallt konsultverksamhet och IT-utveckling. Huvudkontoret ligger i Finland och företaget sysselsätter omkring 14 000 anställda i 25 länder. Tietos aktier är noterade på både Helsingforsbörsen och Stockholmsbörsen.