Unlimited Travel Group utdelning 2018 & utdelningshistorik -Aktiens direktavkastning

 

År Utdelning
2009 0,00kr
2010 0,50kr
2011 0,00kr
2012 0,00kr
2013 1,00kr
2014 1,70kr
2015 3,00kr
2016 4,00kr
2017 2,00kr
2018 2,00kr


År Direktavkastning
2009 0,00%
2010 3,72%
2011 0,00%
2012 0,00%
2013 9,32%
2014 10,78%
2015 13,57%
2016 13,61%
2017 4,96%
Q2 2018 5,97%