Vitec Software utdelning 2021 & utdelningshistorik -Aktiens direktavkastning

 

Om Vitec och bolagets utdelningar

Vitec Software är marknadsledande på de nordiska marknaderna inom kategorin ”Vertical Market Software”, det vill säga mjukvara som är skräddarsydd för varje organisations behov.

Företaget har cirka en tredjedel av den svenska marknaden och drygt en femtedel på de övriga nordiska marknaderna. Företagets kunder finns inom alla sektorer men störst är utbildning & hälsa, fastigheter och bilindustrin.

Vitec är ett tillväxtbolag som har en tradition av att köpa upp andra bolag och integrera dem väl i verksamheten, vilket bidragit till den starka tillväxten. Bolaget hade en omsättning på nästan 88 miljoner euro 2017. Totalt arbetar cirka 650 personer i bolaget.

Vitec är ett spännande bolag för utdelningsinvesterare som vill ha exponering mot IT-branschen men som inte vill ta för stora chansningar. Utdelningshistoriken är fin och utdelningsandelen ligger på en trygg nivå. Direktavkastningen skulle kunna vara bättre, men det man missat i direktavkastning har man ofta fått igen genom kursökningen.

Vitecs utdelningspolicy

Målet i Vitecs utdelningspolicy är att företaget ska dela ut minst en tredjedel av vinsten efter skatt till aktieägarna. I sin bedömning tar styrelsen hänsyn till företagets finansiella ställning.

Vitecs utdelningshistorik

Vitec tillhör de flitigaste utdelningshöjarna i Sverige. Sedan 2003 har företaget höjt utdelningarna varje år. Det blir alltså 16 år med utdelningshöjningar, vilket är förtroendeingivande.

I tabellen nedan ser vi att utdelningen var 0,2 kronor per aktie 2009 och 1,1 kronor per aktie 2017, vilket motsvarar en utdelningshöjning på 450 procent – extremt bra! Det motsvarar en årlig ökning (CAGR) med hela 23,75 procent.

Den uppmärksamme kanske noterar att det kan ha varit en utveckling från en låg nivå, men faktum är att Vitec överlevde finanskrisen galant och fortsatte att höja utdelningarna i samma tempo som tidigare. Vi kan med andra ord med gott samvete använda 2009 som utgångspunkt för att beräkna utdelningshistoriken för de senaste åren.


Räkenskapsår Utbetalas Utdelning
2009 2010 0,20kr
2010 2011 0,25kr
2011 2012 0,40kr
2012 2013 0,50kr
2013 2014 0,55kr
2014 2015 0,67kr
2015 2016 0,90kr
2016 2017 1,00kr
2017 2018 1,10kr
2018 2019 1,20kr


Med en så pass stor utdelningsökning varje år behöver direktavkastningen inte vara särskilt hög för att en investering ska löna sig. Vitecs direktavkastning har klingat av de senaste åren till följd av en explosionsartad kursutveckling. Under perioden 2009 till och med 2014 var direktavkastningen mycket god med tanke på den fina utdelningstillväxten. Under denna period var direktavkastningen som lägst 2014 då den var 2,91 procent i snitt under året. Som mest var den cirka 3,9 procent, vilket var fallet både 2009 och 2012. Under senare tid, från och med 2015 har direktavkastningen legat i intervallet 1,4 till 1,8 procent.


År Direktavkastning
2009 3,91%
2010 2,99%
2011 3,51%
2012 3,90%
2013 3,24%
2014 2,91%
2015 1,79%
2016 1,52%
2017 1,41%
2018 1,47%
Q2 2019 1,08%


Vitec lever som regel upp till sin utdelningspolicy om att dela ut minst en tredjedel av vinsten. Mellan 2009 och 2017 var utdelningsandelen som lägst knappt 28 procent och som mest lite drygt 48 procent av vinsten. Vi brukar ha som riktlinje att utdelningsandelen gärna får ligga i intervallet 40 till 60 procent. Vitec passar med andra ord mycket väl in i denna modell och det finns gott om marginal uppåt.

Vitec, utdelningsandel 2009–Q2 2018

Vitec, utdelningsandel 2009–Q2 2018. Källa: Börsdata

Vitec tillhör de absolut bästa utdelningsakterna på Stockholmsbörsen. För den som söker exponering mot IT-branschen men inte vill investera i förhoppningsbolag utgör Vitec en intressant möjlighet. Stabiliteten i bolagets expansion och ledningens målmedvetenhet reflekteras i de disciplinerade utdelningarna. Det är svårt att hitta bolag med en starkare utdelningstillväxt samtidigt som utdelningsandelen är på en tryggt låg nivå. Utrymme finns för framtida expansion. Det som möjligen kan ses som en varningssignal är att direktavkastningen har sjunkit rejält de senaste åren, vilket kan signalera en övervärdering av aktien.

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)