Volvo utdelning 2021 & utdelningshistorik -Aktiens direktavkastning

 

Volvo utdelning 2019: 10.00 SEK

Om Volvo och bolagets utdelningar

Volvo är ett multinationellt företag som tillverkar lastbilar, bussar och byggmaskiner. Dessutom har företaget en marin enhet och tillverkar även industriella drivsystem. Till detta erbjuder Volvo även finansiella lösningar. Fram till 1999 ingick Volvo Cars i koncernen men det såldes då till Ford, som senare sålde verksamheten vidare till kinesiska Geely.

Totalt arbetar cirka 100 000 människor i Volvo och företaget har fabriker i 18 länder och försäljning på över 190 marknader.

Som utdelningsaktie uppvisar Volvoaktien en viss utdelningstillväxt, även om det handlar mer om stabilitet än tillväxt. Direktavkastningen är ungefär i linje med andra Large Cap-bolag på Stockholmsbörsen.

Volvos utdelningspolicy

Volvo betonar vikten av finansiell stabilitet framför utdelningar. Bolaget eftersträvar goda kreditbetyg för att få tillgång till förmånliga lån på kapitalmarknaderna. Man vill också ha gott om marginal i balansräkningen för att klara kommande lågkonjunkturer. Hur mycket som delas ut är därefter upp till styrelsen att bestämma när man tagit ställning till det finansiella läget.

Volvos utdelningshistorik

Volvo hade inte någon utdelning 2009, i spåren av finanskrisen. När man fortsatte med utdelningar igen 2010 var utdelningen 25 procent högre jämfört med 2008 – 2,5 kronor per aktie jämfört med 2 kronor per aktie. Den var emellertid lägre än vad den hade varit 2007 då den var 5,50 kronor per aktie.

Mellan 2010 och 2017 höjdes utdelningarna med 70 procent, vilket motsvarar en årlig ökning med nästan 7,9 procent, vilket är bra. Vi ser emellertid i tabellen nedan att utdelningarna låg stilla under större delen av denna period och att en stor del av utdelningshöjningen är ett resultat av höjningen mellan 2016 och 2017.


Räkenskapsår Utbetalas Utdelning
2013 2014 3,00kr
2014 2015 3,00kr
2015 2016 3,00kr
2016 2017 3,25kr
2017 2018 4,25kr
2018 2019 10,00kr


Direktavkastningen i Volvo har legat på ungefär samma nivå mellan 2010 och 2017. Som lägst var den 2010 då den var 2,87 procent i snitt under året. Som högst var direktavkastningen 3,57 procent, vilket var 2016. Under hela perioden kan direktavkastningen på drygt 3 procent jämföras med snittet för Large Cap som var drygt 3,5 procent.


År Direktavkastning
2013 3,25%
2014 3,40%
2015 3,05%
2016 3,59%
2017 3,07%
2018 7,12%
Q2 2019 6,79%


Även om Volvo själva inte refererar till utdelningsandelen ska vi ta en titt och se hur pass hållbara utdelningarna egentligen är. Under perioden 2010 till 2017 var utdelningsandelen på en låg nivå i flertalet av åren. Vår riktlinje är att det är önskvärt om utdelningsandelen ligger någonstans mellan 40 och 60 procent. Volvo låg inom detta intervall eller strax under i 6 av 8 år. Spikar noteras 2013 och 2014 då utdelningsandelen var nästan 170 respektive nästan 290 procent. Det måste ha varit undantag i sammanhanget och som kan motiveras med i övrigt stabila finanser och en exemplariskt låg utdelningsandel.

Volvo är ett fint bolag som kan vara intressant för den som vill ha exponering mot transportsektorn och industrin. Som sådant är det förstås emellertid konjunkturkänsligt, vilket kan påverka även utdelningarna. Volvo klarar säkert av vissa svängningar eftersom utdelningsandelen är så pass låg men man får vara beredd på att utdelningen kan utebli vid kraftigare kriser som t.ex. finanskrisen var. Det finns för lite data för att dra några slutsatser kring möjligheten till utdelningshöjningar. Direktavkastningen är på en OK nivå, men knappast mer än så.

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)