Wihlborgs utdelning 2021 & utdelningshistorik -Aktiens direktavkastning

 

Om Wihlborgs och bolagets utdelningar

Wihlborgs Fastigheter är ett svenskt fastighetsbolag inriktat på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen – både på den svenska och på den danska sidan. Bolaget grundades i Malmö 1924 som ett byggnadsbolag. Idag har Wihlborgs 308 fastigheter med en total yta på 2,1 miljoner kvadratmeter och ett fastighetsvärde på totalt 38,6 miljarder kronor. Företaget har nästan 150 anställda och 1950 företag som hyresgäster.

Wihlborgs är en uppskattad utdelningsaktie med ständiga utdelningshöjningar, en direktavkastning som i regel ligger på mellan 3 och 4 procent i kombination med en mycket låg utdelningsandel.

Wihlborgs utdelningspolicy

Enligt Wihlborgs utdelningspolicy ska 50 procent av resultatet från den löpande förvaltningen delas ut till aktieägarna. Dessutom ska bolaget dela ut 50 procent av reavinsten från fastighetsförsäljningar.

Wihlborgs utdelningshistorik

Wihlborgs tillhör de bolag som gillar att höja utdelningen år efter år. Sedan 2006, året efter börsintroduktionen, har företaget höjt utdelningen varje år. Under perioden 2009 till 2017 höjdes utdelningen från 1,69 kronor per aktie till 3,13 kronor per aktie. Det motsvarar en utdelningshöjning med 85 procent. Den årliga höjningen räknat som CAGR blev 8 procent, vilket är bättre än fastighetsbolagen Castellum och Hufvudstaden.


Räkenskapsår Utbetalas Utdelning
2009 2010 1,69kr
2010 2011 1,75kr
2011 2012 1,88kr
2012 2013 2,00kr
2013 2014 2,13kr
2014 2015 2,38kr
2015 2016 2,63kr
2016 2017 2,88kr
2017 2018 3,13kr
2018 2019 3,75kr


Wihlborgs har en exemplarisk kursutveckling som under stora delar av tiden sedan bolaget noterades på börsen 2005 har gått uppåt och presterat bättre än index. Det har bidragit till att utdelningshöjningarna har haft lite svårt att hänga med trots att de varit riktigt goda. Följden har blivit en avtagande direktavkastning som för den sakens skull inte alls är dålig. Det senaste året, 2017, var den i snitt 3,39 procent, vilket är mycket bra givet den utmärkta takt som bolagets utdelningar höjs med. Sett på hela perioden från 2009 har den dock varit så hög som 5,94 procent, vilket i och för sig var just 2009, efter finanskrisen som hade tryckt ner aktiekursen. Att bolaget kunde fortsätta med utdelningshöjningarna mitt under finanskrisen är samtidigt en bravur.


År Direktavkastning
2009 5,94%
2010 4,30%
2011 4,50%
2012 4,17%
2013 3,97%
2014 3,74%
2015 3,36%
2016 3,36%
2017 3,39%
2018 3,77%
Q2 2019 2,79%


Eftersom Wihlborgs är ett fastighetsbolag mäter ledningen utdelningsandelen som en del av resultatet av den löpande verksamheten och inte av vinsten. För att vara konsekventa i vår jämförelse mellan bolag ska vi dock se på utdelningsandelen som en del av vinsten. Här brukar vi säga att den bör vara max 60 procent. Statistiken visar att Wihlborgs legat över denna nivå endast ett år sedan 2009 och det var 2014. Trots att det ser ut som en spik i grafen var utdelningsandelen det året bara drygt 92 procent. Det är generellt sett mycket men med hänvisning till att utdelningsandelen övriga år varit riktigt låg gör det inte så mycket. Under perioden 2009 till och med 2017 var den genomsnittliga utdelningsandelen i Wihlborgs knappt 40 procent. Det ger gott om marginal för framtida utdelningshöjningar. Utdelningsandelen var synnerligen låg de senaste tre åren då den inte översteg 20 procent.

Wihlborgs, utdelningsandel 2009–Q2 2018

Wihlborgs, utdelningsandel 2009–Q2 2018. Källa: Börsdata

Wihlborgs kan vara ett intressant alternativ till fastighetsbolag som Castellum och Hufvudstaden. Likt Hufvudstaden har Wihlborgs ett speciellt geografiskt fokus. Här är det Öresundsregionen, vilken präglas av urbanisering och regionalisering, som gäller, vilket lär gynna bolaget i det långa loppet.

Som en utdelningsinvesterare känns det tryggt att se Wihlborgs fina utdelningshistorik med ständiga höjningar. Trots det ligger direktavkastningen på en OK nivå och utdelningsandelen signalerar att framtida utdelningshöjningar kommer att vara fullt möjliga att genomföra.

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)