SEB utdelning 2021 & utdelningshistorik -Aktiens direktavkastning

 

Om SEB och bolagets utdelningar

Skandinaviska Enskilda Banken, SEB, är en av Sveriges storbanker. Den grundades som Stockholms Enskilda Bank 1856. Verksamheten så som den ser ut idag är ett resultat av sammanslagningen med Skandinaviska Banken 1972. Banken styrs av Wallenbergfamiljen genom investmentbolaget Investor.

SEB har cirka 16 000 anställda och är en universalbank i Sverige och i Baltikum med stora marknadsandelar inom bolån, privatlån, och företagslån. I de andra nordiska länderna, Tyskland och Storbritannien har man satsat på enbart företagssidan. Dessutom har man representationskontor på en mängd platser runt om i välden, inklusive New York, Singapore, Moskva och São Paulo. Ett speciellt fokus ges åt just företagande och entreprenörskap.

SEB köpte för ett tag sedan upp försäkringsbolaget Trygg-Hansa och deras utbud av livförsäkringar och sparande integrerades i SEB. Trygg-Hansa livförsäkringar såldes sedan igen.

SEB är en härlig utdelningsaktie med utdelningshöjningar, en god direktavkastning och en utdelningsandel som är godkänd.

SEB:s utdelningspolicy

Bankens utdelningspolicy är att dela ut 40 procent eller mer av vinsten till företagets aktieägare.

SEB:s utdelningshistorik

Under finanskrisen drabbades SEB, liksom många andra banker och företag, hårt och att finanskrisen innebar ett brott i den fina utdelningshistoriken är tydligt. Från 2001 till och med 2007 höjdes utdelningen från 2,75 kronor per aktie till 4,6 kronor per aktie, en höjning med drygt 67 procent. På årsbasis innebar det en ökning med drygt 7,6 procent.

Sedan kom finanskrisen och 2008 blev det ingen utdelning till aktieägarna. Utdelningarna började på nytt året därpå, 2009, och har därefter stigit i jämn takt (se diagrammet nedan). Från 2009 till och med 2017 steg utdelningarna från 1 till 5,75 procent, det vill säga en ökning med 475 procent. Detta innebar att ökningen per år var över 24 procent, vilket är en extremt bra utdelningstillväxt.

För att förstå det större perspektivet får vi dock slå ihop de två perioderna före respektive efter finanskrisen. Då ser vi att den totala utdelningstillväxten under perioden 2001 till och med 2017 enbart var 109 procent. Efter finanskrisen tog det 6 år innan utdelningen var tillbaks på samma nivå som innan finanskrisen.


Räkenskapsår Utbetalas Utdelning
2013 2014 4,00kr
2014 2015 4,75kr
2015 2016 5,25kr
2016 2017 5,50kr
2017 2018 5,75kr
2018 2019 6,50kr


Direktavkastningen i SEB har varit fenomenal sedan ett par år efter finanskrisen. Under perioden 2009 till och med 2017 var den genomsnittliga direktavkastningen nästan 5 procent. Som mest var den i snitt 6,57 procent, vilket var 2016 och som minst var direktavkastningen 2009 då den var 2,92 procent. Den som hade vågat sig tillbaks in i banksektorn och SEB när sviterna efter finanskrisen börjat klinga av hade kunnat skratta sig lycklig hela vägen till, ja just det, banken.


År Direktavkastning
2013 5,99%
2014 5,38%
2015 5,35%
2016 6,42%
2017 5,61%
2018 7,06%
Q2 2019 7,38%


Utdelningarna i SEB har trots en hög direktavkastning och en utmärkt utdelningstillväxt som regel varit ganska säkra. Om vi bortser från året efter finanskrisen, då en klen vinst gjorde att utdelningsandelen blev väldigt hög, har utdelningsandelen i SEB legat kring 50 till 70 procent som regel. Vi brukar säga att det är önskvärt med en utdelningsandel på max 40 till 60 procent av vinsten. SEB har legat över denna nivå i 4 av 9 år men i två av dessa år låg den på knappt 70 respektive drygt 76 procent, vilket inte är allt för mycket.

Det är lite svårt att bedöma utdelningshistoriken i en bankaktie eftersom vi har finanskrisen som slog ner med kraft 2007 till 2008 och vände upp och ned på allt vad bankverksamhet hette. SEB tog sig ur krisen och har sedan dess visat upp en mycket attraktiv utdelningshistorik. Viljan till utdelningshöjningar fanns där redan innan finanskrisen vilket stärker detta utdelningscase. SEB kan man med fördel välja om man vill ha exponering mot banksektorn och vill kunna åtnjuta en hög direktavkastning till en acceptabel risk. Det man ska vara medveten om är att SEB, liksom andra banker, givetvis är exponerade mot den risk som lånemarknaden innebär, vilket gör att utdelningarna i ett scenario som finanskrisen, men även i ett mildare fall, kanske inte är så säkra.

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)