Hur kommer man igång med utdelningsaktier? Del 3 av 3.

 

Här kommer så del 3 i mitt intro kring hur man kommer igång med utdelningsaktier. Nu ska vi bl.a. titta på hur man investerar ett större kapital och varför det är en bra idé att återinvestera utdelningarna.

Hur investerar man ett stort kapital?

Bild på euro-sedlar

Men hur gör man om man har ett stort kapital att köpa aktier för då? Kanske har du bytt bostad och fått pengar över eller så har du sålt fonderna för att börja köpa aktier. Bara för att nämna ett par exempel. De som har räknat på det har visat att det oftast varit mest lönsamt att köpa aktier för hela beloppet på en gång istället för att sprida ut det över tiden.

Samtidigt finns alltid risken att man är nära en topp. Nu ska man inte oroa sig för mycket för det där med toppar och bottnar men faktum kvarstår att det kan hända att börsen går in i en så kallad björnmarknad strax efter det att du köpt dina aktier. Om börsovädret blir långvarigt kan det ta många år innan värdet på aktierna kommit upp i samma nivå igen. Det kan vara förödande, inte minst för din tro på aktiemarknaden.

Var och en måste göra en bedömning men jag tror att en bra kompromiss kan vara att dela upp aktieköpen under en period, säg ett år, och göra dem samtidigt som det månatliga sparandet. Då kan du se det hela som att månadssparandet blivit ”turboboostat” och slipper oroa dig för om du köper vid rätt tidpunkt eller inte.

Återinvestera utdelningarna!

Nu så kommer vi till det magiska: återinvestering av aktieutdelningarna. Genom att köpa utdelningsaktier köper du kvalitetsbolag. Genom att återinvestera utdelningarna från dessa bolag i nya aktier (gärna i samma bolag) kommer ditt kapital att stiga i värde mycket snabbare. Du kommer troligen att förvånas över hur mycket mer pengar det blir när du börjar räkna på det. Orsaken heter ränta på ränta-effekten. Det sägs att Einstein kallade denna ränta på ränta-effekt för världens 8:e underverk och den starkaste kraften i universum. Ränta på ränta är också orsaken till varför rika blir ännu rikare i en allt snabbare takt. Eftersom du får avkastning på alla pengar som du investerar får du en exponentiell värdeökning om du återinvesterar de pengar som du har tjänat på investeringen.

Utdelningarna är en sådan sak att återinvestera. I grafen nedan visar Visual Capitalist hur en investering i Coca Cola hade ökat långt över tre gånger så mycket om man återinvesterat utdelningarna jämfört med om man inte gjort det under perioden 1962 till 2012. Det är en fantastisk utveckling och en riktig tankeställare. Försök med andra ord att inte lockas av att konsumera de pengar som du får genom utdelningar utan återinvestera dem istället och låt pengarna jobba år efter år. Över tid blir det något som kan liknas med en hävstångseffekt eftersom kapitalet föder nytt kapital.

Diagram över cocacola-aktien som visar återinvesterad utdelning vs ej återinvesterad utdelning

Coca Cola 1962 till 2012. Genom att återinvestera utdelningarna hade den som ägde aktier i Coca Cola under tidsperioden kunnat öka sitt sparkapital med långt över tre gånger jämfört med om utdelningarna inte återinvesterats. Källa: Visual Capitalist, http://www.visualcapitalist.com/power-dividend-investing/

Måste man köpa aktier i det bolag som man får utdelningar från? Nej, absolut inte. Det viktiga är att du återinvesterar utdelningarna och att du följer din strategi. Kanske är det som så att du ser att du behöver fylla på med aktier i ett annat bolag i portföljen och då kan du använda pengarna till det istället. Om utdelningarna en viss månad är för futtiga för att köpa något kan du vänta några månader till dess att du har tillräckligt med pengar för att köpa nya aktier.

Andra aspekter

Andra aspekter

I denna artikelserie som består av tre delar har jag gått igenom de grundläggande aspekterna av utdelningsinvesteringar och jag hoppas att det är tillräckligt för att du ska kunna komma igång själv.

Det är dock bara början och det är min avsikt att vi ska kunna dyka in i andra aspekter här på bloggen framöver. Även om man kan komma riktigt långt genom att bara titta på ett företags direktavkastning, utdelningshistorik och utdelningsandel finns det många andra parametrar som man kan beakta. En del väljer att låta dessa grundläggande utdelningsspecifika parametrar fungera som ett sorts filter för att få fram en grupp bolag som kan vara intressanta. Därefter går man igenom bolagsspecifik information genom att exempelvis studera årsredovisningarna, titta på produktutbudet på hemsidan eller rent av göra som den berömde investeraren Peter Lynch gjorde och besöka företagen!

Det finns även andra nyckeltal som man kan titta på, exempelvis de som visar företagets värdering. En värdeinvesterare vill köpa bolag som är lågt värderade jämfört med det historiska värdet. Då kan du titta på t.ex. P/E-värdet, P/S-värdet eller P/B-värdet. Kanske vill man välja bort företag som har en allt för hög skuldsättningsgrad eftersom man anser att det ökar risken allt för mycket. Omsättningstillväxten och vinstmarginalen kan vara intressanta att titta på eftersom de säger en hel del om de framtida möjligheter som bolaget kan ha att generera mer vinst och därmed utdelningar.

Allt detta är dock överkurs vid det här laget. För att börja spara i utdelningsaktier ska man inte göra det allt för svårt för sig. Skapa en portfölj som består av flera bolag som vart och ett har en lagom direktavkastning, en fin utdelningshistorik och en förnuftig utdelningsandel så har du redan klarat av 90 procent av uppgiften. På utdelningsjakt.se har vi tittat närmare på flera bolag som vi anser uppfyller de kriterierna.

Disclaimer: Denna text ska inte ses som investeringsrådgivning utan utgör enbart mina personliga reflektioner. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

6 Sep 2018

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)