Kan stabila utdelningsaktier fungera som ”medicin” vid en börskrasch?

 

Utdelningsaktier, sägs det, kan ge stötdämpning i portföljen när det stormar på börsen. Kurserna må falla men utdelningarna fortsätter som regel att trilla in och bidrar till en totalavkastning som är bättre än för många andra aktier. Men är det kanske som så att även aktiekurserna hos stabila utdelningsaktier klarar sig bättre än snittet när det skakar på börsen?

Nu när börsen har gått som tåget i princip sedan efter finanskrisen (med ett par hack 2011 och 2015) är det många som börjar oroa sig för om det kanske inte börjar dra söderut på världens börser snart igen. Vi ska ta och titta på vad som hände med några av de stabilaste utdelningsaktierna på Stockholmsbörsen när eufori byttes mot panik och finanskrisen raderade stora värden på världens börser för drygt tio år sedan.

Olika typer av sparare

Men först några tankar om det där med börsen och risk. Det finns en grupp med människor – en inte allt för liten grupp måste medges, som säger att de inte vill placera sina sparpengar på börsen eftersom det medför en allt för stor risk. De föredrar att ha pengarna i tryggt förvar på ett bankkonto, trots en minimal ränta, om ens någon. Inflationen reflekteras det inte så mycket över och den missade chansen om att vara med i en uppgång känns teoretisk. När man väljer att helt stå utanför börsen går man miste om den i snitt drygt 12-procentiga årliga värdeökningen, förvisso med en hel del svängningar inräknat.

Sedan finns det en annan grupp med människor som förvisso har insett det fina med att placera sparpengarna på börsen men som ständigt oroar sig för Den Stora Kraschen som kanske ligger runt hörnet. Kanske är det så att kraschen, eller björnmarknaden om man så vill, finns runt hörnet. Eller så ligger den tre, fem eller tio år bort. Ingen vet, men oron finns där och den är jobbig. Personer som tillhör denna grupp lockas ofta att försöka kliva ur lite på känsla, ett försök till att tajma marknaden men utan någon riktig karta eller kompass. Ofta har de missat de stora uppgångarna som följd. Så har man gått tillbaks in på börsen till ett mycket högre pris än där man klev ur. Sparkapitalet har inte utvecklats så bra som det hade kunnat om man valt att vara kvar på börsen.

En tredje grupp av sparare har verkligen förstått värdet av långsiktighet när det handlar om börsen och fortsätter att spara i ur och skur. Det går upp och det går ner men det långsiktiga resultatet blir ofta mycket gott.

Det finns många fler typer av sparare, bl.a. den lilla minoritet som upptäckt hur risk kan minskas genom att dra ner på exponeringen mot börsen baserat på olika tekniska eller andra indikatorer. För den stora majoriteten är som regel stalltipset att regelbundet köpa aktier i bolag med hög kvalitet och behålla dem länge. Att välja stabila utdelningsaktier tillhör en av de lättaste metoderna att göra detta urval och att lyckas på börsen på lång sikt utan särskilt stora förkunskaper.

Vi undersöker vad som hände med utdelningsbolagen under finanskrisen

Då ska vi ta och titta på vad som hände kring 2007–2008 och åren därefter med ett antal utdelningsbolag på Stockholmsbörsen, men först en liten disclaimer. Varje börskrasch och björnmarknad är unik. Orsakerna till varför det bär utför är inte alltid de samma och följaktligen blir konsekvenserna för börsens bolag olika. Finanskrisen slog exempelvis hårt mot banker medan IT-bubblan innebar ett fullkomligt värderas i allt som hade med IT och telekom att göra. Historiska data säger därför inte nödvändigtvis vad som kommer att hända ”nästa gång”. En liten fingervisning kan de kanske ge i alla fall.

I vår lilla undersökning vill vi få svar på om påståendet är sant att Stockholmsbörsens stabilaste utdelningsaktier klarade finanskrisen bättre än snittet. Vi tittar alltså på kursrörelserna. Det faktum att det handlar om utdelningsaktier innebär att totalavkastningen (avkastningen med utdelningarna inräknade) i själva verket var mycket högre. Utdelningarna betraktar vi i det här sammanhanget som en bonus eftersom syftet med undersökningen är att kontrollera om kategorin stabila utdelningsaktier klarar sig bättre rent kursmässigt än snittet.

Som definition på de ”stabilaste utdelningsaktierna” har vi tagit de bolag som i dagsläget har haft minst 20 års positiv utdelningshistorik. Detta ger oss cirka tio års historik efter finanskrisen och tio år innan. Med positiv utdelningshistorik menar vi att utdelningen har höjts över tid men inte nödvändigtvis varje år. Vi accepterar upp till en sänkning under perioden för att undvika ”selection bias” utifall något bolagen tvingades sänka utdelningen under finanskrisen. Detta ger oss följande urval (inom parantes står antal år med positiv utdelningshistorik enligt vår definition ovan):

Som jämförelseobjekt har vi indexet OMXS30, som består av de 30 största bolagen på Stockholmsbörsen. Indexet visar utvecklingen utan utdelningar, vilket passar bra för jämförelsen av kursutveckling.

Resultat: så klarade sig de stabila utdelningsaktierna under finanskrisen

Den första perioden som vi tittar på är från börsens topp den 16 juli 2007 till dess att den nådde sitt bottenläge den 21 november 2008. Sedan tittar vi på utvecklingen under hela perioden från toppen till dess att börsen återhämtat sig och stängt på ungefär samma nivå som vid toppen igen. Detta inträffade den 28 november 2013, d.v.s. nästan sex och ett halvt år senare.

Som vi ser i tabellen och diagrammet nedan klarade de stabila utdelningsaktierna finanskrisen utmärkt jämfört med jämförelseindex, OMXS30. De flesta (7 av 9) bolag uppvisade ett mindre kursfall än OMXS30 från det att index toppade i juli 2007 till lågpunkten i slutet av november 2008. Av dessa slog ett bolag, Swedish Match, index med nästan 50 procentenheter. Två bolag, H&M och Hufvudstaden, slog index med cirka 18 procentenheter vardera.

Procentenheter bättre än OMXS30 från toppen till botten

Procentenheter bättre än OMXS30 när index återhämtat sig

Assa Abloy

3.3%

121.7%

Atlas Copco

-2.1%

57.3%

Castellum

9.9%

18.1%

H&M

18.1%

34.0%

Hufvudstaden

17.8%

11.5%

Latour

2.8%

29.9%

SCA

5.2%

65.9%

Swedish Match

49.9%

59.5%

Wallenstam

-4.4%

90.2%

Diagram över stabila utdelningsaktier - Procentenheter bättre än OMXS30 från toppen till botten

Graf 1: Stabila utdelningsaktier presterade bättre än index under björnmarknaden på Stockholmsbörsen under finanskrisen. Mätdata från börsens topp den 16 juli 2007 till och med dess botten den 21 november 2008.

När vi tittar på hela perioden från det att börsen toppade till dess att den nått samma nivå igen nästan sex och ett halvt år senare blir det ännu tydligare vilken styrka utdelningsaktierna i undersökningen visade. Samtliga hade de slagit index med en bred marginal. Den aktie som presterade sämst slog index med ”enbart” 11,5 procentenheter. Bäst var Assa Abloy som slog index med över 120 procentenheter. I snitt slog dessa stabila utdelningsaktier index med över 50 procentenheter.

Diagram över stabila utdelningsaktier - Procentenheter bättre än OMXS30 när index återhämtat sig

Graf 2: Stabila utdelningsaktier presterade betydligt bättre än index från det att Stockholmsbörsen toppat i juli 2007 till dess att den åter uppnått samma nivå igen i november 2013.

Som vi nämnde ovan har vi inte tagit med utdelningar i undersökningen – varken i avkastningen hos aktierna eller i jämförelseindex. Av dessa aktier var det bara Latour och SCA som sänkte utdelningen under finanskrisen. Totalavkastningen, och därmed överavkastningen jämfört med index, blev egentligen betydligt högre om vi även skulle räkna in utdelningarna. Dessa utdelningar hade med fördel kunnat återinvesterats genom att köpa nya aktier, vilket i sig hade ökat avkastningen ytterligare.

Svaret på frågan är därför: Ja, Stockholmsbörsens stabilaste utdelningsaktier klarade finanskrisen bättre än snittet. Resultatet visar dessutom att det gjordes med råge. Bra utdelningsaktier kan fungera som medicin mot den bittraste av börskrascher.

Vad kan vi lära oss av detta? Vi kanske inte ska gå och oroa oss så mycket för nästa börskrasch utan istället fokusera på att hitta bra utdelningsaktier att investera pengarna i. Sprid risken genom att investera i en bred portfölj och låt bolagens goda kvalitet vara den gemensamma nämnaren. Här har vi visat att utdelningshistoriken kan vara en bra vägledning.

Som tur är finns det flera bra verktyg som man kan använda sig av för att hitta rätt utdelningsaktier. Ett av de populäraste verktygen för att se aktiehistorik, inklusive utdelningar, är Börsdata. För den som vill läsa lite om just utdelningsbolag finns det en stor samling av artiklar/undersidor om svenska utdelningsaktier, här på Utdelningsjakt.se, i vilka man förutom att få en introduktion om verksamheten kan läsa analyser av aktiernas utdelningshistorik. Vi gillar även aktieprofilen Marcus Hernhags lista. För den som är sugen på amerikanska utdelningsaktier är sajten dividend.com inte så tokig och man kan få ut en hel del även av gratisversionen.

28 Aug 2018

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)