Sju Large Cap-bolag med hög direktavkastning

 

procent

I vårt förra inlägg presenterade vi fem Large Cap-bolag som uppvisar en hög utdelningstillväxt. Nu tänkte jag att vi skulle ta och bli lite mer defensiva och se efter om vi kan hitta några bolag på Stockholmsbörsens Large Cap-lista som uppvisar en hög direktavkastning.

Det brukar ofta gå att hitta en hel del aktier med hög direktavkastning på Large Cap-listan eftersom det finns flera bolag där som har en rätt så konsoliderad verksamhet utan särskilt stort tillväxtfokus. En hög direktavkastning innebär ett härligt kassaflöde in i din aktieportfölj. Detta gäller förstås bara om verksamheten är någorlunda trygg i grund och botten. Därför tänkte jag att vi skulle vara lite kräsna av oss och inte bara fiska efter bolagen med högst utdelning utan vi plockar bort de bolag som inte håller utdelningen på en rimlig nivå i förhållande till bolagets vinst. Dessutom tycker jag att man kan kräva en viss grad av utdelningstillväxt även för högutdelare.

Defensiva investeringar

Vi presenterade i vårt förra inlägg fyra anledningar till varför risken kan vara lägre i Large Cap jämfört med mindre bolag. I kort: 1. De har en längre börshistorik och en mer etablerad verksamhet, 2. Likviditeten i aktien är större, 3. Oftast finns det mer information tillgänglig. 4. Stora bolag har ofta lättare att ta in nytt kapital.

Om vi på detta ställer kravet att direktavkastningen ska vara hög har vi lagt på ännu ett defensivt lager i vårt urval. Utdelningsaktier är ett defensivt val i sig, högutdelare är extra trygga eftersom direktavkastningen fungerar lite som en stötdämpare när det skakar på börsen.

Tänk dig att du sitter och spanar på ett bolag med en fin utdelningshistorik och en direktavkastning på cirka 5 procent. Plötsligt börjar det skaka på världens börser. Stockholmsbörsen faller först 5 procent, sedan 10 och så fortsätter det upp och ner men mest ner under några månader, kanske ett år eller längre. Plötsligt inser du att den där intressanta utdelningsaktien som du spanade på för ett tag sedan nu har en direktavkastning på kanske 7–8 procent samtidigt som egentligen inte så mycket har förändrats till det sämre på ett fundamentalt plan i bolaget i fråga. Chansen är stor att du slår till på denna rea och gör ett kap. Det är samtidigt en överhängande chans att du får sällskap av andra sparare och investerare vilka fattat samma beslut. Ju mer kursen faller desto högre blir direktavkastningen. När fler och fler börjar köpa in sig i bolaget för att komma åt den saftiga direktavkastningen resulterar det i att kursfallet pareras. Därför är utdelningsaktier, och i synnerhet högutdelande aktier, ett defensivt val. Ofta är volatiliteten lägre i dessa bolag och nedsidan blir mer begränsad.

Storm

Vilken typ av utdelningsaktier vill du äga när det blåser upp till storm på börsen?

Våra sju högutdelare bland Stockholmsbörsens Large Cap-bolag

Som jag skrev i inledningen vill vi hålla risken på en acceptabel nivå. Vi brukar säga att det generellt sett är bra om utdelningsandelen kan vara på max cirka 60 procent av vinsten, men för högutdelare tycker jag att man kan tänja lite på denna gräns. I detta test tillåter vi en utdelningsandel på max 80 procent. Dessutom väljer vi att bara ta med bolag som har uppvisat minst 5 procents årlig utdelningstillväxt de senaste 5 åren. Utdelningskurvan bör vara stabil, d.v.s. att den ordinarie utdelningen inte pendlar upp och ner från år till år. Det inger en viss trygghet.

Hur mycket är en hög direktavkastning? Allt över 4 procent i direktavkastning tycker jag bör klassas som högt. Givet det rådande lågränteklimatet där det till och med finns minusräntor tycker jag att vi kan vara lite mer generösa i vår definition för att kunna få med några fler bra bolag så vi sänker gränsen till 3,5 procent. För alla de aktier på Large Cap-listan med utdelningar som inte överstiger 80 procent av vinsten ligger snittutdelningen i dagsläget på 2,7 procent och i det perspektivet tycker jag 3,5 procents direktavkastning gott och väl kan räknas till de högutdelande aktierna.

Precis som vi gjorde i det förra inlägget där vi tittade på Large Cap-bolag med hög utdelningstillväxt försöker vi även här att få en riskspridning mellan olika branscher.

Låt oss ta en titt på de sju bolagen som bäst matchar de villkor som jag ställde upp ovan:

OBS! Siffrorna är hämtade under Q3 2018

Bolag Bransch Direktavkastning Utdelningstillväxt per år, ordinarie utdelning, 5 år Utdelningsandel
SEB Bank 5,9% 7,5% 58%
JM Byggnation 5,9% 8,7% 43%
Electrolux Konsument 4,1% 5% 54%
BillerudKorsnäs Skog 4,0% 13,8% 71%
ICA Gruppen Livsmedel 3,9% 6,6% 61%
Intrum Bank 3,8% 10,6% 59%
Klövern Fastigheter 3,5% 10,3% 17%

Ett par kommentarer kring urvalet. Bland bankerna valde jag SEB till denna lista eftersom den har en jämnare utdelningshistorik än både Nordea och Swedbank, vilka dock har en något högre ordinarie direktavkastning än SEB. BillerudKorsnäs och ICA Gruppen var lite gränsfall eftersom deras utdelningskurva var mindre snygg än för de övriga aktierna på listan. BillerudKorsnäs är starkt konjunkturberoende och därför svänger det lite mer. ICA Gruppen hade ingen utdelning 2012 men i övrig ser historiken stabil ut.

Fyra av sju bolag har en direktavkastning på över 4 procent vilket visar att det fortfarande går att hitta flera aktier med riktigt hög direktavkastning, trots det rådande lågränteklimatet vilket drivit upp priserna på aktier (och därmed drivit ner direktavkastningen generellt sett). Högst direktavkastning har SEB och JM med 5,9 procent vardera. Av de övriga tre bolagen ligger två mycket nära 4-procentsgränsen medan ett bolag, Klövern, ligger på 3,5 procents direktavkastning.

Trots att direktavkastningen är hög för dessa sju bolag ligger utdelningstillväxten på en fin nivå för samtliga (det var ju ett krav att den skulle vara över 5 procent). Tre av bolagen, BillerudKorsnäs, Intrum och Klövern uppvisar faktiskt en utdelningstillväxt på över 10 procent per år de senaste fem åren, vilket är riktigt starkt i kombination med den höga direktavkastningen. BillerudKorsnäs är dock cykliskt så där kan det finnas större risk att utdelningen sänks vid fallande konjunktur.

Utdelningsandelen ser bra ut för samtliga sju bolag. BillerudKorsnäs har högst utdelningsandel med 71%, vilket inte alls är farligt. Att utdelningsandelen är så pass låg för dessa sju bolag beror nog på att vi var lite kräsna när det gäller utdelningstillväxten, trots att det var högutdelande aktier vi letade efter. Bolag som kan höja utdelningen år efter år är oftast bolag som inte maximerar utdelningsandelen.

Riskspridningen ser bra ut den också. Den uppmärksamme ser att vi fick med två bankaktier i listan. Jag tog nämligen med Intrum trots att vi redan tagit med SEB. Intrums verksamhet och riskprofil skiljer sig nämligen på många sätt från de ”vanliga” bankernas så jag tyckte att det var rimligt att ta med bolaget, som för övrigt har en fantastiskt bra utdelningshistorik. På listan får för övrigt JM representera byggnationsbranschen, Electrolux konsumtionsvaror och BillerudKorsnäs är en skogsaktie. ICA Gruppen är som bekant en livsmedelsaktie. Slutligen har vi Klövern som är ett av Sveriges största fastighetsbolag.

Slutkommentar

Denna lilla undersökning visade att det går att hitta flera bolag på Large Cap-listan med en hög direktavkastning, trots rådande lågräntemiljö. Den genomsnittliga direktavkastningen för de sju bolagen på listan ligger på drygt 4,4 procent, vilket inte är så illa. Trots att direktavkastningen är så pass hög för dessa bolag är riskprofilen OK tack vare att utdelningsandelen är relativt låg och att tendensen är uppåtgående i deras respektive utdelningskurvor. Syftet här var att ta fram en lista med bolag som kan vara intressanta. Den som vill köpa på sig aktier i ett visst bolag kanske även vill titta närmare på hur framtidsutsikterna ser ut inom respektive bransch, titta på nyckeltal för värdering och skuldsättningsgrad, hur ledningen verkar o.s.v.

Disclaimer: Denna text ska inte ses som investeringsrådgivning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

14 Oct 2018

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)