5 Large Cap-bolag med stark utdelningstillväxt

 

5 Large Cap-bolag och deras logotyper

De flesta utdelningsinvesterare ställer sig förr eller senare frågan om de ska satsa på aktier med hög utdelningstillväxt eller hög direktavkastning. Som regel finns det nämligen en inre spänning mellan de två begreppen. Det är svårt att hitta bolag med en hög direktavkastning samtidigt som utdelningstillväxten är stark. Man får ofta kompromissa och bestämma sig för vad man tycker är viktigast.

Den som är ute efter en stark utdelningstillväxt ser det som en långsiktig investering, kanske till en lite högre risk än de mer defensiva investeringarna som har en högre direktavkastning. Det hindrar oss inte från att försöka hitta kompromisser. Jag tänkte vi skulle försöka se om det går att hitta några bra utdelningsaktier på Stockholmsbörsens Large Cap-lista som uppvisar en hög utdelningstillväxt. Direktavkastningen får gärna vara så hög som möjligt, men prioriteten i det här fallet ligger vid utdelningstillväxten.

Varför Large Cap?

Large Cap är enligt definitionen de bolag som har ett börsvärde på över 1 miljard euro. På Stockholmsbörsen finns 99 sådana aktier (varav vissa är av två aktieslag, t.ex. en A- och en B-aktie).

Genom att välja Large Cap-bolag minskar vi risken något eftersom det rör sig om stora etablerade företag. Det går att hitta Small Cap-bolag som kan ses som en tryggare investering än vissa Large Cap-bolag men som grupp ses ändå Large Cap som ett lugnare val av många. Ofta har Large Cap-bolag en mycket längre börshistorik, vilket gör att det är lättare att analysera bolagets prestation och nyckeltal över tid.

En viktig aspekt för aktieinvesterare är att Large Cap-bolag är mycket mera likvida än de mindre bolagen. Med detta menas att det är lättare att köpa och sälja aktier i bolaget till rätt pris eftersom det (nästan) alltid finns köpare och säljare vid den aktuella prisnivån. I de mindre bolagen kan kursen studsa mycket mer eftersom det kan skilja mycket mellan det högsta köpbudet och det lägsta säljbudet. Mindre bolag kan du inte alltid sälja till ”rätt” pris när du vill eftersom närmsta köpare vid just den tidpunkten kanske bara är villig att betala ett pris som ligger t.ex. 5 procent under det senaste betalda priset. Sådant händer inte i Large Cap-bolagen, vilket gör det lätt att kliva in och ur sådana aktier.

Ännu en aspekt som rör Large Cap-bolag är att de ofta har mycket tydlig och tillgänglig information. Det är bolag som sedan länge har rutiner för hur de handskas med information, rapporter och media. Dessutom finns dessa bolag på alla nyhetskanalers radar vilket gör att det är lätt att få tillgång till nyheter kring bolagen i fråga. Large Cap-bolag har som regel också lättare att få in extra kapital för sin verksamhet, vilket minskar risken.

Mina fem val bland Stockholmsbörsens Large Cap-bolag

Om du föredrar att handla med Large Cap-aktier behöver du ändå inte frånsäga dig möjligheten till en fin utdelningstillväxt. För att vara på den säkra sidan har vi letat efter bolag som har en utdelningsadel (d.v.s. hur stor andel av vinsten som delas ut till aktieägarna) på max 60 procent. Dessutom vill vi se en stabil utdelningshistorik, inte bara utdelningstillväxt utan även en utdelningsgraf som är ganska så ”jämn” med stegvisa höjningar över tiden.

Bolag Utdelningstillväxt per år, ordinarie utdelning, 10 år Direktavkastning Utdelningsandel
Hexagon 27,7% 1% 24%
Loomis 14,9% 2,9% 44%
ÅF 11,9% 2,4% 47%
Latour 9,15% 2,1% 60%
Atrium Ljungberg 8,5% 3% 23%

Samtliga dessa fem bolag uppvisar en stark utdelningstillväxt de senaste 10 åren. Lägst utdelningstillväxt i gruppen har Atrium Ljungberg som ändå har haft cirka 8,5 procents utdelningstillväxt per år de senaste 10 åren. Tre av bolagen har en utdelningstillväxt på över 10 procent och IT-bolaget Hexagons utdelningstillväxt var på nästan 28 procent per år!

Jag tycker samtidigt att direktavkastningen för dessa bolag är riktigt bra i sammanhanget, med undantag för Hexagon som ligger på 1% baserat på den senaste rapporterade utdelningen. När det blir klart vad utdelningen för rapporteringsåret 2018 blir är det högst troligt att direktavkastningen får justeras uppåt.

Utdelningsandelen är på en trygg nivå för samtliga fem bolag. Hexagons 24 procent är imponerande. Där finns det gott om pengar över för att expandera verksamheten ytterligare och bygga förutsättningar för framtida utdelningshöjningar. Latour har högst utdelningsandel i sammanhanget men 60 procent är inte alls mycket.

Vi har även fått till en bra riskspridning över olika branscher. Hexagon är som sagt ett IT-bolag. Loomis är specialist på kontanthantering (kanske inte en framtidsbransch på lång sikt men än så länge en viktig bransch). ÅF är en av Sveriges starkaste teknikkonsulter. Latour är ett av de skarpaste investmentbolagen i Sverige. Slutligen har vi Atrium Ljungberg som är en fastighetsförvaltare, fastighetsägare och utvecklare.

Samtliga dessa fem bolag har en närmast perfekt utdelningshistorik. Låt oss nöja oss med att titta på de ordinarie utdelningarna sedan 2009. Under perioden fram tills idag har Hexagon, Loomis och Atrium Ljungberg samtliga höjt sina respektive utdelningar varje år i en jämn och fin trappa. Även ÅF:s trappa är närmast perfekt men bolaget höll utdelningen oförändrad mellan 2009 och 2010, d.v.s. ingen höjning för den perioden. Latours utdelningskurva är också oerhört stabil även om utdelningen stack iväg i en liten pik 2011 vilket innebar att utdelningen följande år blev något lägre. I övrigt en mycket vacker utdelningshistorik även för Latour.

Bild på ett flygplan

Bjässar som stiger: Stora bolag kan också ha stark utdelningstillväxt.

Slutkommentar

Det finns flera intressanta Large Cap-bolag som trots sin storlek uppvisar en hög utdelningstillväxt i kombination med en stark utdelningshistorik. I flera av fallen är direktavkastningen samtidigt inte alls så tokig medan utdelningsandelen hålls på en säker nivå.

Detta visar att det går att hitta bolag med en hög utdelningstillväxt till en rimlig risk. Det går även att hitta bolag från diametralt olika verksamhetsområden, vilket sänker risken ytterligare. Nu har jag inte gått in och analyserat verksamheten i dessa fem bolag i detalj så det kan vara något man behöver göra också innan man fattar ett beslut om att investera sina pengar i något av dessa bolag.

Disclaimer: Denna text ska inte ses som investeringsrådgivning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

17 Sep 2018

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)