Svenska Dividend Achievers

 

På andra sidan Atlanten har sparande och investerande i utdelningsaktier länge varit en populär metod. Det faktum att ett företag förmår att betala utdelningar till sina aktieägare år efter år fungerar som en slags garant för kvalitet och är ofta en indikator på lönsamhet. Begrepp som Dividend Aristocrats, bolag bland S&P 500 som höjt utdelningen i minst 25 år i rad, har inspirerat sparare och gett dem ett ramverk att fokusera på. Där finns också Dividend Champions, som har samma krav på utdelningar men bolaget behöver inte ligga på S&P 500, samt Dividend Kings, bolag som höjt utdelningen i minst 50 år.

I Sverige finns det också en hel del stabila bolag med fin utdelningshistorik även om själva fenomenet utdelningsinvesteringar inte fått samma slagkraft här. Kanske är det de amerikanska Dividend Achievers, bolag med minst tio års utdelningstillväxt, som vi möjligen kan hitta motsvarigheter till i Sverige.

Fem svenska aktier

I USA finns det över 260 Dividend Achievers. Sverige har fem stycken. Tio år tillbaks i tiden innebär alla bolag som höjt utdelningen fr.o.m. räkenskapsåret 2007. Detta tidsspann omfattar även finanskrisen, ett extra test på uthållighet. Vi har räknat enbart på de ordinarie utdelningarna. Eventuella extrautdelningar får ses som bonus. Låt oss ta en titt på våra svenska Dividend Achievers:

  • Castellum grundades som ett resultat av 1990-talets fastighetskris när Nordbanken och Gota Bank skulle förstatligas och det stora fastighetsbeståndet som uppstått p.g.a. dåliga krediter behövde förvaltas. Bolagen Castellum och Kungsleden bildades då i detta syfte. Idag har Castellum fastigheter för näringsliv och myndigheter i ett 20-tal städer. De flesta ligger i Sverige men bolaget har etablerat sig även i Köpenhamn och i Helsingfors. Castellum utmärker sig bland svenska utdelningsaktier genom att vara det bolag som näst längst, efter Hufvudstaden, haft höjda utdelningar. Efter det att Castellum grundades 1997 höjdes utdelningen år för år med start 1998. Trots de generösa höjningarna har direktavkastningen som regel varit god (ofta över 4 procent) och det har funnits gott om marginal i balansräkningen.
  • Hufvudstaden är ett av de många företag som finansmannen Ivar Kreuger lämnade efter sig efter den ökända ”Kreugerkraschen” 1932. Hufvudstaden är ett stabilt bolag som äger och förvaltar kontors- och butikslokaler på de bästa lägena i Stockholm och Göteborg. Det är också en av de största fastighetsaktierna på Stockholmsbörsen. Som utdelningsaktie är den minst lika stabil. Det är nämligen det bolag på Stockholmsbörsen som har höjt utdelningen flest antal år i rad. Varje år sedan 1997 har Hufvudstaden höjt utdelningen samtidigt som bolaget har sett till att det finns finansiellt utrymme för fortsatta utdelningar. Direktavkastningen är idag relativt låg, kring 2,5 procent, men många betraktar det som bra givet rådande lågräntemiljö och den trygghet som bolagets utmärkta utdelningshistorik inger.
  • Intrum är sedan tidigare känt i Sverige som Intrum Justitia men det bytte namn i samband med sammanslagningen med Lindorff 2017. Intrum är ett av de starkaste bolagen inom kredithanteringstjänster i Europa med verksamhet på 24 marknader. Bolaget har lyckats höja utdelningen varje år sedan 2006 och det med en rätt så bra takt på närmare 8 procent per år – de senaste åren ännu mer. Direktavkastningen har ofta legat i spannet 3 till 5 procent samtidigt som utdelningarna har hållits på en finansiellt klart acceptabel nivå på cirka 50 till 70 procent av vinsten.
  • Vitec kanske man inte tänker på i första hand som en utdelningsaktie men faktum är att det är en av de stabilaste utdelningsaktierna på Stockholmsbörsen. Vitec är ett IT-bolag som jobbar med vad som kallas för ”Vertical Market Software”. Det innebär programvara som tagits fram för varje kunds särskilda behov och det är lite av en motsats till de bolag som nischar in sig på ett speciellt område. Kunden berättar om sina behov och Vitec levererar en skräddarsydd lösning. Bolaget har höjt utdelningarna varje år sedan 2003 till en som regel helt OK direktavkastning. På senare år har direktavkastningen dock sjunkit till följd av en stark kursutveckling. Utdelningarna kan betraktas som fullt hållbara då de som regel ligger en bra bit under 50 procent av vinsten.
  • Wihlborgs är det tredje fastighetsbolaget på denna lista med fem bolag. Wihlborgs arbetar med kommersiella fastigheter i Öresundsregionen, både på den svenska och på den danska sidan. Detta bolag har höjt utdelningen sedan 2006 och kvalar därför bekvämt in bland de svenska Dividend Achievers. Utdelningshöjningen har legat på cirka 8 procent per år, vilket är att betrakta som starkt. Direktavkastningen har ofta varit i spannet 3 till 4 procent, ibland mer. Samtidigt har utdelningarna varit hållbara genom att tillräckligt med marginal lämnats för att möjliggöra framtida höjningar även om intäkterna skulle svaja.

Det är förstås ingen slump att ett bolag kan uppvisa en regelbunden och hållbar utdelningshistorik. Det är ofta en kombination av en lönsam verksamhet, en bra företagsledning, en tydlig utdelningspolicy och givetvis ett tillräckligt stort finansiellt utrymme, vilket i det långa loppet bara återfinns i bra företag. Utdelningsbolag är ofta bra bolag.

Sedan kanske man får vara lite mer flexibel när man letar svenska utdelningsaktier. Utbudet av företag är betydligt mer begränsat än i USA, vilket gör att vi inte kan tillämpa lika stränga regler – det blir helt enkelt för få företag kvar att välja bland. Exempelvis kanske man inte behöver hålla så hårt på kravet att utdelningarna ska höjas varje år. Det kan räcka att bolaget uppvisar en tillräckligt lång utdelningshistorik där utdelningarna som regel har höjts från år till år och här finns det gott om bolag att välja bland även i Sverige. Utdelningsinvesteraren vill förstås även veta hur hög direktavkastningen är och hur hållbara utdelningarna är innan man slår till.

Nästa år blir den svenska Dividend Achievers-listan troligtvis mycket längre. Vi var också ganska så stränga i vår utvärdering även inom detta begränsade perspektiv. Finanskrisen utgjorde en fruktansvärt stark chock för hela aktiemarknaden. Om vi tillåter oss lyxen att se mellan fingrarna och även ta med bolag som inte höjde utdelningen mellan 2007 och 2008, men som samtidigt heller inte sänkte den, får en betydligt längre lista. I sådana fall får vi ta med bolag som Alfa Laval, ABB (om vi räknar på utdelningen i schweiziska franc), Wallenstam, Fast Partner, Kinnevik, Atrium Ljungberg, AAK och Duni. Nästa år får vi kanske anledning att välkomna dessa åtta bolag till listan över våra svenska Dividend Achievers!

27 Aug 2018

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)